CZYM JEST SZKOLENIE Z UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH?

Program szkoleniowy „Umiejętności przywódcze dla dyrekcji szkół” został stworzony przez British Council na podstawie najlepszych brytyjskich praktyk, w ramach realizowanego na całym świecie programu edukacyjnego Connecting Classrooms. Celem programu jest stymulowanie dyskusji, przemyśleń i działań w zakresie efektywnych umiejętności przywódczych, szczególnie w kontekście wprowadzania międzynarodowych i międzykulturowych elementów do działalności szkoły oraz kształcenia społeczeństwa obywatelskiego przyszłości.

Pilotaż programu w Polsce odbył się w 2014 roku we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, otrzymując bardzo pozytywne oceny ze strony dyrektorów i dyrektorek szkół. 

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów i dyrektorek oraz innych osób na pozycjach liderskich szkół wszystkich szczebli edukacyjnych. Ideą programu jest długofalowe i kompleksowe wsparcie tych osób, a podmiotem zamawiającym szkolenia jest organ prowadzący w danym regionie.

Ze względu na interaktywny i praktyczny charakter kursu, szczególne znaczenie dla jego powodzenia ma posiadanie przez wszystkich uczestników i uczestniczki doświadczeń na stanowiskach kierowniczych w oświacie. Optymalna wielkość grupy wynosi 20 osób.

ZESPÓŁ TRENERSKI

Szkolenie poprowadzi dwóch polskich trenerów, w tym jeden z kilkuletnim doświadczeniem pracy na stanowisku dyrektora szkoły. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

British Council zapewnia materiały dydaktyczne w języku polskim dla wszystkich uczestników i uczestniczek kursu, które są wliczone w cenę kursu.

CERTYFIKAT

Po zakończeniu kursu, każda osoba otrzymuje certyfikat British Council.

PROGRAM KURSU

Program szkoleniowy składa się z następujących modułów:

Przywództwo i zarządzanie oraz style przywództwa Zarządzanie zmianą 
Budowanie zespołów Budowanie kultury szkolnej
Tworzenie i komunikowanie wizji Przywództwo i zarządzanie czasem
Prowadzenie skutecznego nauczania i uczenia się w szkole Przywództwo przez zadowolenie i dobrostan
Siła coachingu Wyznaczanie celów do osiągnięcia sukcesu
Rozwój pracowników oraz przywództwo rozproszone Skuteczne motywowanie pracowników
Korzyści z międzynarodowego wymiaru edukacji szkolnej  Przywództwo w zakresie efektywnego zarządzania zachowaniem
Międzynarodowa Analiza Przywództwa (ILA) Międzynarodowa Analiza Nauczania (ITA)
Planowanie, monitorowanie, ocena i przegląd oraz samoocena Przywództwo uczniów
Angażowanie społeczności lokalnej Rozwijanie szkół i klas integracyjnych
Głos uczniowski   

Informacji o kursie udziela Alicja Grymek alicja.grymek@britishcouncil.pl.