Future Leaders Connect to szansa, aby stać się częścią międzynarodowej sieci osób, które chcą zmieniać świat poprzez tworzenie nowoczesnej, opartej na wiedzy polityki.

Udział w projekcie Future Leaders Connect oferuje możliwość przynależności do globalnej grupy osób tworzących przyszłość świata. W 2019 roku Polska po raz pierwszy miała okazję uczestniczyć w programie. Inne kraje biorące udział to: Kanada, Egipt, Indie, Indonezja, Kenia, Meksyk, Maroko, Nigeria, Pakistan, Stany Zjednoczone, Tunezja, Wielka Brytania.

British Council poszukuje wyjątkowych osób o udokumentowanych zdolnościach przywódczych, które mają pomysły, energię oraz zapał do tego, aby zmierzyć się z wyzwaniami w kraju oraz wspólnie z innymi osobami ze społeczności Future Leaders Connect wypracować wizję przyszłości, przy wsparciu mentorów i mentorek z całego świata.

Dwie osoby wyłonione z naboru mają możliwość:

  • wyjazdu do Wielkiej Brytanii na 10-dniowe warsztaty rozwijające zdolności przywódcze w światowej klasy instytucjach,
  • omówienia najważniejszych globalnych wyzwań z brytyjskimi parlamentarzystami,
  • spotkania się z inspirującymi światowymi przywódcami,
  • odwiedzenia renomowanych instytucji.

Wizyta w Wielkej Brytanii to szansa na zbudowanie sieci międzynarodowych kontaktów, stworzenie konkretnego planu działania oraz pozyskanie umiejętności i wiedzy - czyli wszystkiego, co jest niezbędne, aby stać się wpływowym przywódcą oraz wprowadzić proponowane przez siebie zmiany w kraju i poza jego granicami.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  • mieć między 18 a 35 lat,
  • mieszkać w jednym z krajów biorących udział w projekcie,
  • wykazać się potencjałem przywódczym oraz wiedzą z zakresu tworzenia nowoczesnej polityki,
  • płynnie komunikować się w języku angielskim (w mowie i w piśmie),
  • być dostępnym w okresie trwania wizyty studyjnej.

Wszyscy aplikujący mogą dołączyć do społeczności Future Leaders Connect i uzyskać dostęp do wielu bezpłatnych zasobów on-line, rozwijających umiejętności w obszarze przywództwa i tworzenia zrównoważonej polityki.

Aby zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie, British Council pokrywa wszelkie koszty związane z udziałem, a cały program wyjazdu dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dowiedz się więcej o projekcie na www.britishcouncil.org/future-leaders-connect

#FutureLeadersConnect