Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym programie Future Leaders Connect. Rozpoczęliśmy rejestrację zgłoszeń do tegorocznej edycji 2021. Ostateczny termin zgłoszeń został przedłużony do niedzieli 18 lipca.

Czym jest Future Leaders Connect?

Future Leaders Connect ma na celu wspieranie młodych liderek i liderów w budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów i zapewnia pozyskanie umiejętności i wiedzy - czyli wszystkiego, co jest niezbędne, aby stać się wpływowym przywódcą lub wpływową przywódczynią oraz wprowadzić proponowane przez siebie zmiany w kraju i poza jego granicami. W ten sposób młode liderki i młodzi liderzy przyczyniąją się do zwiększenia dobrobytu w swoich krajach oraz do globalnego rozwoju.

W 2021 r. program będzie realizowany w formule online przez okres 6 tygodni od poniedziałku 11 października do piątku 19 listopada. Uczestniczki i uczestnicy przeznaczą na udział w programie 10 godzin tygodniowo.

Kraje uczestniczące: Egipt, Etiopia, Indie, Indonezja, Kenia, Meksyk, Maroko, Nigeria, Pakistan, Polska, Tunezja i Wielka Brytania.

Polska jest jedynym reprezentantem z UE w tegorocznej edycji.

Aby zaaplikować musisz spełnić poniższe kryteria naboru:

• Mieszkanie w jednym z krajów uczestniczących (Etiopia, Indie, Indonezja, Kenia, Maroko, Nigeria, Pakistan, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia)

• Wiek od 25 do 35 lat (na początku programu)

• Umiejętność mówienia i rozumienia języka angielskiego (nie są wymagane żadne oficjalne kwalifikacje, ale musisz być w stanie mówić po angielsku do poziomu IELTS 7 lub równoważnego).

Polscy laureaci Future Leaders Connect z edycji 2019 tak opisują swoje doświadczenia z udziału w programie:

Jan Zygmuntowski:

„Powodem, dla którego złożyłem podanie, było podniesienie moich umiejętności w zakresie kształtowania polityki, ponieważ do czasu rozpoczęcia programu zdobywałem tę umiejętność poprzez podejmowanie wysiłków w roli rzecznika ważnych dla mnie spraw. Zaskoczyło mnie to, że pięćdziesięciu uczestników z całego świata podzieliło się nie tylko swoją wiedzą i swoim punktem widzenia wynikającym z tego, że przybyli z tak wielu różnych miejsc, ale że uczestnicy dzielili się również swoimi emocjami. Podejmując wspólnie tę drogę, bardzo szybko nawiązaliśmy bliskie relacje, a doskonałym nauczycielem w tej drodze był Richard Hill. Ostatnie dni w parlamencie Wielkiej Brytanii były po takiej wędrówce bardziej nagrodą niż wyzwaniem."

 Antonina Lewandowska:

„Future Leaders Connect to niezwykły program, który daje dostęp do miejsc niedostępnych w innych okolicznościach (przynajmniej w tym momencie naszego życia) i stwarza możliwości dalszego rozwoju. Widzę to jako sposób na dostarczenie młodym liderom zestawu narzędzi, wskazówek i map, z których uczestnicy mogą skorzystać, aby zdecydować, którą drogą pójdą. I za to jestem naprawdę wdzięczna wszystkim, którzy stoją za tym projektem i rozumieją, że przywództwo musi mieć początek w nas samych, a nie polegać na podążaniu śladami innych. Future Leaders Connect umożliwia wszystko: pracę zespołową, przestrzeń do tworzenia więzi, możliwość przeprowadzenia samooceny, rozwój i – a może nawet przede wszystkim – staje się inspiracją.”

Dowiedz się więcej o tegorocznym programie:
https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect/programme

Skorzystaj z bezpłatnych materiałów:
https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect/online-resources