Studentka Uniwersytetu TED w Ankarze (Turcja), fot. Poyraz Tutuncu

W 2020 r. British Council przygląda się postawom, nastrojom, poglądom i wizji świata młodych Polek i Polaków w wieku 18-30 lat. W Polsce trwa badanie Next Generation, które zostało już przeprowadzone w 12 krajach, takich jak Niemcy, Etiopia, Irandia Północna, Turcja, Wielka Brytanii, czy Tanzania. Badanie koordynowane przez British Council realizują brytyjska organizacja Sound Connections, stowarzyszenie polonijnego w Wielkiej Brytanii Centrala i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Next Generation to realizowana przez British Council na całym świecie seria badawcza na temat młodych ludzi, pozwalająca przyjrzeć się warunkom potrzebnym, aby stawali się kreatywnymi, spełnionymi i aktywnymi obywatelami. Wierzymy, że słuchanie i angażowanie młodych jest ważne – nie tylko dlatego, że jako nowe pokolenie będą w przyszłości kształtować swoje kraje, ale także dlatego, że mają potencjał do tworzenia, współpracy i dokonywania zmian już teraz. Do tej pory badania Next Generation były realizowane m.in. w Niemczech, Zimbabwe, Etiopii, Irandii Północnej, Turcji, Wielkiej Brytanii, Kenii, Tanzanii, w Myanmarze, czy na Sri Lance. W tym roku ‘Next Generation’ wystartował w Polsce.
Projekt pozwala przyjrzeć się bliżej – za pośrednictwem badań dostępnej literatury, rozmów, grup focusowych, analizy treści w miediach społecznościowych i rozbudowanego kwestionariusza – postawom, nastrojom, poglądom i wizji świata młodych Polek i Polaków w wieku 18-30 lat. Projekt realizowany jest w ramach współpracy brytyjskiej organizacji Sound Connections, stowarzyszenia polonijnego w Wielkiej Brytanii Centrala i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, a pieczę nad nim sprawuje zespół British Council Polska oraz, także należący do British Council, Zespół ds. Badań i Analiz Politycznych odpowiedzialny za całą serię Next Generation. Badanie pomoże określić wyzwania (ale i możliwości), na jakie w najbliższym czasie odpowiedzieć będą musiały organizacje społeczne i publiczne instytucje pracujące z młodymi dorosłymi w Polsce. Wyniki będą przydatne zarówno na poziomie praktycznym, jak i przy tworzeniu strategii, krajowych, regionalnych, europejskich i międzynarodowych projektów i interwencji.

Prace nad ‘Next Generation. Poland’ rozpoczęliśmy w marcu 2020, kiedy świat i Polska musiały w szybkim tempie zmierzyć się z ogólnoświatowym kryzysem spowodowanym globalną pandemią koronawirusa, która nadal znacząco wpływa na nasze życie. Badacze będą przyglądać się temu wpływowi: w jaki sposób obecny kryzys ingeruje w życie i przyszłość młodych. Zwrócimy także uwagę na inne tematy, które wydają się szczególnie istotne w Polsce w 2020 roku, takie jak polaryzacja i dyskusja polityczna (podgrzewana w wyjątkowo długiej kampanii przed wyborami prezydenckimi), rola i zależności pomiędzy mediami, sieciami społecznościowymi, i społeczeństwem obywatelskim; szeroko zakrojone debaty na temat zmian demograficznych i warunków ekonomicznych i społecznych młodych dorosłych żyjących dzisiaj w Polsce. Jak młodzi Polacy i Polki radzą sobie i jak duże mają dla nich znaczenie te lokalne, krajowe i globalne kwestie? Jak rozumieją swoje miejsce w społeczeństwie i miejsce Polski w świecie? A także, co ma dla nich największe znaczenie, kiedy myślą o przyszłości swojej i swoich bliskich?

Więcej informacji o serii Next Generation znajduje się tutaj: : https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/research-series/next-generation.