British Council od lat przygląda się postawom, nastrojom, poglądom i wizji świata młodych dorosłych w wieku 18-30 lat. Nasza seria badawcza Next Generation objęła do tej pory 16 krajów, takich jak Niemcy, Etiopia, Irandia Północna, Turcja, Wielka Brytania, czy Tanzania. W 2020 do krajów uczestniączych w projekcie dołączyła Polska. 

Badanie koordynowane przez British Council zrealizowały brytyjska organizacja Sound Connections, stowarzyszenie polonijne w Wielkiej Brytanii Centrala i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Dzięki wsparciu Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, w marcu rozpoczynamy promocję wyników badania i otwieramy dyskusję na temat postaw młodych dorosłych, ich zaangażowania i poglądów na świat, politykę i życie społeczne. 

Prace nad projektem Next Generation Poland rozpoczęliśmy w marcu 2020 r., kiedy świat i Polska musiały w szybkim tempie zmierzyć się z ogólnoświatowym kryzysem spowodowanym globalną pandemią koronawirusa, która nadal znacząco wpływa na nasze życie. Uczestnicy badania (2000 respondentów z całej Polski w badaniu sondażowym i 92 uczestników 12 grup focusowych) zwracali także uwagę na inne tematy, które wydają się szczególnie istotne w Polsce w 2020 r., takie jak polaryzacja i dyskusja polityczna, rola i zależności pomiędzy mediami, sieciami społecznościowymi i społeczeństwem obywatelskim; szeroko zakrojone debaty na temat zmian demograficznych i warunków ekonomicznych i społecznych młodych dorosłych żyjących dzisiaj w Polsce. Jak młodzi Polacy i Polki radzą sobie i jak duże mają dla nich znaczenie te lokalne, krajowe i globalne kwestie? Jak rozumieją swoje miejsce w społeczeństwie i miejsce Polski w świecie? A także, co ma dla nich największe znaczenie, kiedy myślą o przyszłości swojej i swoich bliskich?

Przeczytaj pełen raport w wersji angielskiej

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Wyniki ankiety w ramach badania Next Generation i wywiadów w grupach focusowych zostały podzielone na trzy główne tematy:

1. Doświadczenie i postawy – ambitni optymiści stojący przed nowymi wyzwaniami emocjonalnymi i pokoleniowymi

Młodzi Polacy są nastawieni optymistycznie do swojego życia prywatnego i własnej przyszłości. Dążą do niezależności i bezpieczeństwa finansowego, satysfakcjonującej pracy, silnych relacji i dobrych więzi społecznych. Towarzyszy im jednak niezadowolenie i niepokój w obliczu zawiłości współczesnego życia. Muszą sprostać różnym wyzwaniom i ograniczeniom obejmującym edukację, którą uważają za nieodpowiednią, brak dostępności przystępnych cenowo mieszkań, częste przypadki nadużywania alkoholu i narkotyków oraz brak ofert pracy. Negatywny wpływ na ich życie ma także obecna pandemia.

2. Zaangażowanie i perspektywy – obywatele świata potrafiący korzystać z technologii cyfrowych i mający mieszane uczucia wobec Polski i reszty świata

Młodzi Polacy doskonale sobie radzą z funkcjonowaniem w sferze cyfrowej. Czują więź zarówno ze swoim krajem, jak i z całym światem. Uważają, że są bardziej tolerancyjni i postępowi od poprzednich pokoleń, ale są pesymistami, jeśli chodzi o wpływ, jaki mają na sprawy wewnętrzne i globalne. Ich zdania w kwestii korzyści płynących z integracji europejskiej, emigracji i globalizacji są podzielone.

3. Głos, poglądy i wartości – pozbawieni złudzeń demokraci o skrajnych poglądach

Młodzi Polacy czują, że nie mają wpływu na sferę polityczną i obywatelską, ale mają nadzieję na zmiany. Opowiadają się za demokracją, jednak wielu nie jest zainteresowanych formalną polityką. Cechuje ich polaryzacja poglądów i wartości politycznych, religijnych i społecznych. Pomimo tego podzielają oni pragnienie większej osobistej swobody gospodarczej, większych wydatków publicznych i skuteczniejszego zarządzania, co – jak mają nadzieję – doprowadzi w przyszłości do większej tolerancji w społeczeństwie.

Sprawdź rekomendacje sformułowane przez uczestników badania

WSPÓŁPRACA Z MŁODYMI AKTYWISTAMI, NAUKOWCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

To, co w serii badawczej Next Generation jest dla nas niezwykle interesujące, to zaangażowanie w roli doradców młodych ludzi (uczniów, studentów, absolwentów, aktywistów) oraz naukowców reprezentujących polskie i brytyjskie uczelnie.  Obie grupy spotykały się wirtualnie w celu omówienia cząstkowych wyników badania i przekazania swoich komentarzy i rekomendacji. 

Oprócz działań prowadzonych w ramach programu badawczego, zespół British Council Polska zidentyfikował około 200 organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i młodymi dorosłymi osobami w Polsce oraz działających na ich rzecz. Informując o badaniu, nasz zespół spotkał się z pozytywną reakcją ze strony szeregu organizacji działających na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Dobrej Edukacji, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, sieci Erasmus Student Network, Eurodesku, sieci Eurydice, Instytutu Badań Edukacyjnych, Stowarzyszenia Demagog, Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

Spotkanie z przedstawicielami tych organizacji, mające na celu omówienia wstępnych wyników badania Next Generation odbyło się w listopadzie 2020 r. Wśród uczestników byli przedstawiciele Fundacji Arte Ego, Fundacji Cooperacja, Fundacji Wspomagania Wsi, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, a także badacze reprezentujący Instytut Badań Edukacyjnych. W 2021 r. planowanujemy kolejne spotkania z przedstawicielami interesariuszy. 

Więcej informacji o serii Next Generation znajduje się tutaj.