Smart Europe Experience
Smart Europe Experience

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch wraz z Fundacją British Council, partnerem zagranicznym City of Turku oraz urzędem miasta Stoke-on-Trent zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Smart Europe Experience”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. 

Celem głównym projektu jest przygotowanie przedstawicieli miast do wyboru i wdrożenia inteligentnych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych służących poprawie zarządzania miastem zgodnie z ideą smart city. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszt dojazdu na lotnisko i warsztaty przygotowujące do wyjazdów.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli gmin, których fiszki projektowe zostały wybrane do II etapu konkursu dotacji Human Smart Cities ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dnia 18.07.2017 r., w tym do:

•pracowników podmiotów i instytucji działających na poziomie JST;

•organizacji pozarządowych i partnerów społecznych;

współtworzących/prowadzących działania projektowe w ramach konkursu dotacji.

Zakłada się udział łącznie 250 osób.

W ramach projektu zorganizowane będą 5 dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Finlandii (Helsinki, Turku, Salo) i Wielkiej Brytanii (Stoke-on-Trent). Miasta, w których realizowane będą programy mobilności, posiadają szerokie doświadczenie z zakresu wdrażania rozwiązań smart city w różnych obszarach tematycznych m.in. mobilności, ekologii czy partycypacji społecznej. Realizacja Indywidualnego Planu Mobilności i wizyta w jednym z Miast Przyjmujących pozwoli na wzrost kompetencji uczestników projektu w powyższym zakresie.

W kwestiach rekrutacyjnych prosimy o kontakt z Centrum Doradztwa Strategicznego.

Okres realizacji  projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r.