Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym programie Future Leaders Connect. Rozpoczęliśmy rejestrację zgłoszeń do tegorocznej edycji 2021. Ostateczny termin zgłoszeń to poniedziałek 5 lipca.

Czym jest Future Leaders Connect?

Future Leaders Connect ma na celu wspieranie młodych liderek i liderów w budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów i zapewnia pozyskanie umiejętności i wiedzy - czyli wszystkiego, co jest niezbędne, aby stać się wpływowym przywódcą lub wpływową przywódczynią oraz wprowadzić proponowane przez siebie zmiany w kraju i poza jego granicami. W ten sposób młode liderki i młodzi liderzy przyczyniąją się do zwiększenia dobrobytu w swoich krajach oraz do globalnego rozwoju.

W 2021 r. program będzie realizowany w formule online przez okres 6 tygodni od poniedziałku 11 października do piątku 19 listopada. Uczestniczki i uczestnicy przeznaczą na udział w programie 10 godzin tygodniowo.

Kraje uczestniczące: Egipt, Etiopia, Indie, Indonezja, Kenia, Meksyk, Maroko, Nigeria, Pakistan, Polska, Tunezja i Wielka Brytania.

Polska jest jedynym reprezentantem z UE w tegorocznej edycji.

Aby zaaplikować musisz spełnić poniższe kryteria naboru:

• Mieszkanie w jednym z krajów uczestniczących (Etiopia, Indie, Indonezja, Kenia, Maroko, Nigeria, Pakistan, Polska, Wielka Brytania (Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia)

• Wiek od 25 do 35 lat (na początku programu)

• Umiejętność mówienia i rozumienia języka angielskiego (nie są wymagane żadne oficjalne kwalifikacje, ale musisz być w stanie mówić po angielsku do poziomu IELTS 7 lub równoważnego).

Polscy laureaci Future Leaders Connect z edycji 2019 tak opisują swoje doświadczenia z udziału w programie:

Jan Zygmuntowski:

„Powodem, dla którego złożyłem podanie, było podniesienie moich umiejętności w zakresie kształtowania polityki, ponieważ do czasu rozpoczęcia programu zdobywałem tę umiejętność poprzez podejmowanie wysiłków w roli rzecznika ważnych dla mnie spraw. Zaskoczyło mnie to, że pięćdziesięciu uczestników z całego świata podzieliło się nie tylko swoją wiedzą i swoim punktem widzenia wynikającym z tego, że przybyli z tak wielu różnych miejsc, ale że uczestnicy dzielili się również swoimi emocjami. Podejmując wspólnie tę drogę, bardzo szybko nawiązaliśmy bliskie relacje, a doskonałym nauczycielem w tej drodze był Richard Hill. Ostatnie dni w parlamencie Wielkiej Brytanii były po takiej wędrówce bardziej nagrodą niż wyzwaniem."

 Antonina Lewandowska:

„Future Leaders Connect to niezwykły program, który daje dostęp do miejsc niedostępnych w innych okolicznościach (przynajmniej w tym momencie naszego życia) i stwarza możliwości dalszego rozwoju. Widzę to jako sposób na dostarczenie młodym liderom zestawu narzędzi, wskazówek i map, z których uczestnicy mogą skorzystać, aby zdecydować, którą drogą pójdą. I za to jestem naprawdę wdzięczna wszystkim, którzy stoją za tym projektem i rozumieją, że przywództwo musi mieć początek w nas samych, a nie polegać na podążaniu śladami innych. Future Leaders Connect umożliwia wszystko: pracę zespołową, przestrzeń do tworzenia więzi, możliwość przeprowadzenia samooceny, rozwój i – a może nawet przede wszystkim – staje się inspiracją.”

Dowiedz się więcej o tegorocznym programie:
https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect/programme

Skorzystaj z bezpłatnych materiałów:
https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect/online-resources