©

Wojtek Turzański

Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, służący dialogowi i wymianie doświadczeń pomiędzy artystami z niepełnosprawnością z całej Polski.

Jednym z postulatów środowiska po konferencji „Sztuka i niepełnosprawność: przekraczanie granic”, która odbyła się w kwietniu 2019 roku w Warszawie, było stworzenie okazji do częstszych spotkań i rozmów. W Polsce działa wielu artystów z niepełnosprawnością, którzy rzadko mają okazję do wymiany doświadczeń oraz wspólnej pracy.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz British Council pragną wyjść naprzeciw tej potrzebie, inicjując cykl spotkań twórców z niepełnosprawnością. Wybraliśmy 20 artystów z niepełnosprawnością z całej Polski i zaprosiliśmy ich do wspólnego omawiania ważnych kwestii raz na kwartał.

Spotkania będą się odbywały raz na kwartał w następujących terminach:

24 lutego 2020

9 czerwca 2020

5 października 2020

Instytut Teatralny zwraca koszty podróży i zaprasza na przerwę kawową oraz lunch podczas każdego spotkania.

Spotkania są prowadzone w języku polskim i tłumaczone na polski język migowy.

Szczegółowe informacje znajdują się na Facebooku.  

Dodatkowych informacji udziela Justyna Czarnota: tel: 22 501 70 20 lub 534 103 020, mail: justyna.czarnota@instytut-teatralny.pl

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Teatr-Taniec-Niepełnosprawność” realizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, British Council oraz Instytut Muzyki i Tańca i są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Europe Beyond Access”, realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe finansowanego przez Unię Europejską.