Zapoznaj się z informacjami o IELTS w Portalu kandydata

W Portalu kandydata znajdziesz wszystkie informacje na temat testu IELTS, w tym:

  • Terminy testu, 
  • Twoje dane do płatności,
  • Twoje dane osobowe i kontaktowe,
  • Szczegóły dotyczące pobrania oprogramowania Inspera Exam Portal oraz kodu dostępu do testu IELTS Online.
  • Twoje wyniki,
  • Wniosek o dodatkową kopię formularza wyników,
  • Dane kontaktowe British Council.

Sprawdź swoje wyniki

Dla testów w wersji papierowej wprowadź swój adres e-mail i numer identyfikacyjny zdającego IELTS w Portalu kandydata. Znajdziesz go w mailu potwierdzającym z centrum egzaminacyjnego. 
Zaloguj się aby sprawdzić swoje wyniki egzaminu w wersji papierowej, jeśli Twój test IELTS odbył się przed 1 września 2020 roku.
Zaloguj się aby sprawdzić swoje wyniki egzaminu w wersji papierowej, jeśli Twój test IELTS odbył się po 1 września 2020 roku.

Aby sprawdzić wyniki testu w wersji komputerowej, wprowadź swój adres e-mail i hasło.
Jeśli chcesz sprawdzić swoje wyniki testu zdawanego w wersji komputerowej, zaloguj się tutaj.