Uwaga: Niniejsze zasady dotyczą testów IELTS (Academic oraz General Training). Informacje na temat rezygnacji z testu IELTS for UKVI możesz znaleźć tutaj.

W przypadku IELTS Onlineodwiedź naszą witrynę Take IELTS, gdzie znajdziesz zasady rezygnacji z testu IELTS Online.

Rezygnacja z udziału w teście IELTS

Jeśli zrezygnujesz z udziału w teście IELTS nie później niż pięć tygodni przed jego terminem (w przypadku wersji papierowej), bądź nie później niż na 7 dni od daty egzaminu (w przypadku wersji komputerowej), otrzymasz zwrot całej opłaty egzaminacyjnej. 

W wypadku dokonania płatności poprzez system płatności przez Internet i rezygnacji w ciągu 14 dni od wpłaty, otrzymasz zwrot całej kwoty bez konieczności podania uzasadnienia swojej decyzji. Więcej szczegółowych informacji dotyczących zwrotów znajdziesz w Regulations for the electronic provision of services.

UWAGA: Realizacja wniosku o zwrot może potrwać do 30 dni. 

Aby odwołać swój udział w teście, zaloguj się do Portalu Kandydata i zgłoś rezygnację, w razie potrzeby załączając dodatkowe dokumenty. Zachęcam do zapoznania się z instrukcją składania rezygnacji z egzaminu

W przypadku okazania zaświadczenia lekarskiego w ciągu dwóch dni od daty testu, poświadczającego niezdolność do uczestnictwa w teście z powodu choroby, oraz przesłania go wraz z wnioskiem o anulowanie testu porzez platformę Test Taker Portal, otrzymasz zwrot kwoty obniżonej o opłatę administracyjną w wysokości 25% opłaty egzaminacyjnej.

Jedynie oryginalne zaświadczenia lekarskie w języku polskim lub angielskim są akceptowane. Jeśli złożony wniosek o anulowanie wraz z dokumentacją nie dotrze do nas poprzez platformę Test Taker Portal do drugiego dnia kalendarzowego po planowanej dacie testu, kandydat utraci prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA: Nie akceptujemy usprawiedliwień wystawionych przez członków rodziny.

Wniosek o zmianę terminu testu

Możesz bezpłatnie wnieść o zmianę terminu, składając odpowiedni wniosek najpóźniej na pięć tygodni (w przypadku wersji paipierowej) lub na siedem dni (w przypadku wersji komputerowej) przed datą testu, na który jesteś zapisany.

Uwaga: nowy termin testu może być oddalony od pierwotnego o nie więcej niż trzy miesiące. W przypadku choroby dopuszcza się zmianę, pod warunkiem dostarczenia oryginalnego zaświadczenia lekarskiego wraz z Wnioskiem o zmianę terminu w ciągu pięciu dni roboczych od daty testu.

Jeśli nie będziesz miał możliwości pojawienia się w drugim wyznaczonym terminie testu, to bez względu na powód nie przysługuje Ci prawo do zwrotu opłaty egzaminacyjnej ani do wyznaczenia kolejnego terminu.

IELTS numer centrum IELTS nazwa centrum
PL001 Kraków, Rzeszów
PL002 Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Szczecin, Lublin

Okoliczności wyjątkowe i sytuacje szczególne

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić sytuacje uniemożliwiające udział w teście lub kandydat może być niedysponowany w dniu testu z powodu choroby, kontuzji lub innych okoliczności wyjątkowych, na które nie ma wpływu, a jednocześnie nie kwalifikuje się już do standardowego anulowania terminu, zwrotu kosztów lub zmiany terminu na inny, przed samą datą testu. W takich przypadkach, z uwzględnieniem sytuacji utraty bliskiej osoby, niepokojów społecznych lub sytuacji kryzysowej w kraju, można złożyć wniosek do swojego ośrodka przeprowadzania testów z prośbą o specjalne rozpatrzenie danego przypadku ze względu na wyjątkowe okoliczności. Więcej informacji dotyczących tej procedury można znaleźć tutaj

W określonych okolicznościach, na które ośrodek przeprowadzania testów nie ma wpływu, możemy odwołać test i przenieść go na inny termin w przyszłości. Do takich okoliczności zalicza się, między innymi, ekstremalne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, akcje protestacyjne, ogólnoświatową pandemię lub inne powody związane z wystąpieniem siły wyższej.

W takich okoliczności dany ośrodek przeprowadzania testów powiadomi o tym z najdłuższym możliwym wyprzedzeniem i zapewni możliwość skorzystania z pełnego zwrotu kosztów lub przeniesienia testu na inny termin w przyszłości, zgodnie z preferencjami kandydata.

W przypadku odwołania lub przeniesienia terminu testu z uwagi na okoliczności takie jak awaria techniczna, czynniki dotyczące miejsca lub środowiska, dany ośrodek przeprowadzania testów powiadomi o tym z najdłuższym możliwym wyprzedzeniem i zapewni możliwość skorzystania z pełnego zwrotu kosztów lub przeniesienia testu na inny termin w przyszłości.