Uwaga: Niniejsze zasady dotyczą testów IELTS (Academic oraz General Training). Informacje na temat rezygnacji z testu IELTS for UKVI możesz znaleźć tutaj.

Rezygnacja z udziału w teście IELTS

Jeśli zrezygnujesz z udziału w teście IELTS nie później niż pięć tygodni przed jego terminem (w przypadku wersji papierowej), bądź nie później niż na 7 dni od daty egzaminu (w przypadku wersji komputerowej), otrzymasz zwrot całej opłaty egzaminacyjnej. 

W wypadku dokonania płatności poprzez system płatności przez Internet i rezygnacji w ciągu 14 dni od wpłaty, otrzymasz zwrot całej kwoty bez konieczności podania uzasadnienia swojej decyzji. Więcej szczegółowych informacji dotyczących zwrotów znajdziesz w Regulations for the electronic provision of services.

UWAGA: Realizacja wniosku o zwrot może potrwać do 30 dni. 

Aby odwołać swój udział w teście, zaloguj się do Portalu Kandydata i zgłoś rezygnację, w razie potrzeby załączając dodatkowe dokumenty. Zachęcam do zapoznania się z instrukcją składania rezygnacji z egzaminu

Jeśli nie będziesz w stanie przystąpić do testu z powodu choroby, dołącz do rezygnacji oryginalne zaświadczenie lekarskie poświadczające niezdolność do przystąpienia do egzaminu. Dokumenty należy dostarczyć w ciągu pięciu dni roboczych od daty testu, licząc datę testu pisemnego jako dzień pierwszy. Otrzymasz zwrot kwoty obniżonej o opłatę administracyjną w wysokości 25% opłaty egzaminacyjnej.

Akceptowane są wyłącznie zaświadczenia lekarskie w języku polskim lub angielskim.

Jeśli nie zgłosisz nieobecności z powodu choroby wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej w piątym dniu od terminu testu, utracisz prawo do zwrotu opłaty. 

UWAGA: Nie akceptujemy usprawiedliwień wystawionych przez członków rodziny.

Wniosek o zmianę terminu testu

Możesz bezpłatnie wnieść o zmianę terminu, składając odpowiedni wniosek najpóźniej na pięć tygodni (w przypadku wersji paipierowej) lub na siedem dni (w przypadku wersji komputerowej) przed datą testu, na który jesteś zapisany.

Uwaga: nowy termin testu może być oddalony od pierwotnego o nie więcej niż trzy miesiące. W przypadku choroby dopuszcza się zmianę, pod warunkiem dostarczenia oryginalnego zaświadczenia lekarskiego wraz z Wnioskiem o zmianę terminu w ciągu pięciu dni roboczych od daty testu.

Jeśli nie będziesz miał możliwości pojawienia się w drugim wyznaczonym terminie testu, to bez względu na powód nie przysługuje Ci prawo do zwrotu opłaty egzaminacyjnej ani do wyznaczenia kolejnego terminu.

IELTS numer centrum IELTS nazwa centrum
PL001 Kraków, Rzeszów
PL002 Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Szczecin, Lublin