Kiedy otrzymam wyniki?

Czas oczekiwania na wyniki testu IELTS jest stosunkowo krótki. 

Jeśli zdajesz egzamin w wersji papierowej, to będziesz mieć wgląd do swoich wyników w ciągu 13 dni kalendarzowych od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Możesz je sprawdzić logując się do Portalu kandydata

Jeśli zdajesz egzamin w wersji komputerowej, to będziesz mieć wgląd do swoich wyników w ciągu 1-5 dni od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej. Sprawdź swoje wyniki w Portalu kandydata

Wyniki egzaminu IELTS Online są udostępniane wyłącznie w wersji elektronicznej w ciągu 6-8 dni od daty testu. Można je jednak wydrukować w celu przesłania organizacjom, które wymagają wersji papierowej.

Jeśli zgubisz swoją kopię dyplomu Test Report Form lub nie pamiętasz swoich wyników, skontaktuj się ze swoim centrum egzaminacyjnym.

Kiedy otrzymam papierowy wydruk wyniku?

Wynik testu IELTS w wersji papierowej, wyślemy Ci pocztą, listem poleconym, w ciągu 13 dni od daty testu. Twój Certyfikat będzie miał formę dyplomu Test Report Form (TRF). Zwróć uwagę, że dostarczenie listu poleconego może trwać dłużej niż siedem dni roboczych.

W przypadku testu IELTS na komputerze lub IELTS Online,  wyniki otrzymasz jedynie w wersji elektronicznej. Certyfikat będzie można pobrać w wersji elektronicznej (eTRF) z Test Taker Portal 1 do 8 dni od daty przystąpienia do testu. British Council nie będzie wydawał żadnych dodatkowych raportow ani formularzy.  W celu przesłania Certyfikatu do instytucji do których składasz aplikacje, należy wydrukować Test Report Form (eTRF) i przesłać  go e-mailem. Istnieje również możliwość przesłania wyników bezpośrednio z Test Taker Portal.

Nie udzielamy informacji o wyniku testu IELTS przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wyślemy wydruk Twoich wyników Test Report Form (TRF) bezpośrednio do instytucji, do której aplikujesz (nie dotyczy IELTS Online)

Możemy wysłać nawet pięć dodatkowych egzemplarzy wyników TRF bezpośrednio do instytucji, do których aplikujesz (np. uniwersytety, urzędy imigracyjne, pracodawcy itp.), zarówno dla testów zdawanych w wersji komputerowej jak i papierowej, w ciągu dwóch lat od opublikowania wyników.

Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, postępuj według poniższych instrukcji:

  • dla osób zdających wersję komputerową oraz papierową testu IELTS (dotyczy testów w wersji papierowej zdawanych po 31.08.2020) - podaj adresy korespondencyjne instytucji podczas zapisywania się na test lub dodaj je na swoim Portalu kandydata po zarejestrowaniu się
  • dla osób zdających wersję papierową testu IELTS (dotyczy testów w wersji papierowej zdawanych przed 01.09.2020) - należy podać adres instytucji i wypełnić formularz 'Application for Additional Test Report Form' (Wniosek o dodatkowy egzemplarz wyników Test Report Form). Dokument powinien zostać dostarczony do biura Fundacji British Council osobiście, faksem, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. 

Postaraj się, żeby to był pełny adres korespondencyjny instytucji, wraz z nazwą jednostki/wydziału, do którego ma być przesłany Twój wynik. Bez niego nie będziemy w stanie sprawdzić, czy ma ona dostęp do usługi IELTS Test Report Form Verification Service. Pozwala ona zobaczyć Twoje wyniki w formie elektronicznej. W przypadku braku dostępu do tej usługi wysyłamy wynik TRF pocztą.

Czy mogę otrzymać dodatkowe egzemplarze wyników testu IELTS?

Jeżeli chcesz, abyśmy wysłali więcej niż pięć wyników TFR do instytucji, to prosimy o uiszczenie opłaty administracyjnej w wysokości 36 PLN za każdy kolejny egzemplarz.

W przypadku gdy Twoje centrum egzaminacyjne zostało zamknięte, możesz zamówić dodatkowe egzemplarze wyników Test Report Form na stronie ielts.org.

Należy podać adres instytucji i wypełnić formularz 'Application for Additional Test Report Form' (Wniosek o dodatkowy egzemplarz wyników Test Report Form). Dokument powinien zostać dostarczony do biura Fundacji British Council osobiście, faksem, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Wówczas wyślemy wyniki TRF bezpośrednio do wskazanych instytucji. Ten proces dotyczy zarówno testów IELTS zdawanych w wersji papierowej jak i w wersji komputerowej.

UWAGA: realizacja wniosku o dodatkowy egzemplarz wyników Test Report Form trwa około 5 dni. Nie dotyczy IELTS Online.

Złóż wniosek o dodatkowe egzemplarze

Jak interpretować wynik IELTS?

Za każdą część testu IELTS otrzymasz wynik w skali od 0 do 9, który odzwierciedla Twój poziom umiejętności językowych.

Na wydruku TRF widnieje wynik każdej z czterech części (Listening, Reading, Writing i Speaking), a także wynik ogólny. Wyniki poszczególnych części są przedstawione w formie liczb całkowitych (np. 5.0, 6.0, 7.0) lub liczb całkowitych i ich połówek (np. 5.5, 6.5, 7.5).

Dowiedz się więcej na temat interpretacji wyniku.

Jak długo ważne są wyniki testu IELTS ?

Zarówno dla testów IELTS zdawanych w wersji papierowej jak i w wersji komputerowej, instytucje zazwyczaj nie uznają wyników starszych niż dwa lata. Wyjątkiem są sytuacje, w których kandydat wykazał, że od czasu zdania testu aktywnie utrwalał lub starał się doskonalić znajomość języka angielskiego. Partnerzy IELTS nie mogą potwierdzić ważności wyników testu starszych niż dwa lata.

Jak mogę ubiegać się o ponowne sprawdzenie testu IELTS?

Jeśli nie osiągniesz oczekiwanego wyniku, to możesz wnioskować o ponowne sprawdzenie testu. Procedura ta zwana jest odwołaniem od wyniku. Sam wskazujesz, które części testu, mają zostać ponownie sprawdzone. Wniosek należy złożyć w centrum egzaminacyjnym, w którym odbył się test najpóźniej sześć tygodni od daty testu.

Opłata za tę usługę wynosi:

  • 407,50 PLN - dla testów IELTS Academic i General Training
  • 560 PLN - dla testów IELTS for UKVI Academic i General Training

i zostanie automatycznie zwrócona w przypadku podwyższenia wyniku ponownie sprawdzonej części testu.

Wniosek oraz opłatę za odwołanie od wyniku należy złożyć online przez Test Taker Portal

Wyniki Enquiry on Results (EORs) mogą być dostępne tego samego dnia co złożenie wniosku lub w terminie do 21 dni po złożeniu wniosku. Czas ten zależy od kilku czynników, w tym liczby sekcji, o których sprawdzenie poproszono. 

W przypadku przystąpienia do testu Life Skills i chęci złożenia odwołania od wyniku, należy skontaktować się z centrum egzaminacyjnym info@britishcouncil.pl.

Czy mogę podejść do testu IELTS ponownie?

Test IELTS można zdawać dowolną liczbę razy, a zapisać się na niego w dowolnej chwili. 

Pamiętaj, że aby osiągnąć lepszy wynik należy włożyć wysiłek w przygotowania i  poprawę poziomu znajomości języka angielskiego. Jeżeli chcesz go najpierw określić, to rozwiąż test próbny znajdujący się na stronie „Przygotowanie”.