Test IELTS w wersji papierowej

Dogodne terminy i szybkie wyniki testu IELTS w wersji papierowej

Jeśli zdecydujesz się zdawać test IELTS w wersji papierowej, to części Listening (Rozumienie ze słuchu), Reading (Czytanie ze zrozumieniem) i Writing (Pisanie) będziesz rozwiązywać na arkuszach egzaminacyjnych. Natomiast Speaking (mówienie) odbędzie się w formie rozmowy z egzaminatorem IELTS.

W przypadku obydwu wersji testu IELTS, Listening, Reading i Writing odbywają się tego samego dnia. Speaking może się odbyć 3 dni przed lub 1 dzień po części pisemnej testu.

Specjalne udogodnienia

Test IELTS sprawdza i obiektywnie ocenia znajomość języka angielskiego osób zdających, bez względu na ich szczególne potrzeby. Zapewniamy specjalne udogodnienia  podczas testu.

Skontaktuj się z nami na trzy miesiące przed wybranym terminem testu, aby dowiedzieć się, jak wnioskować o przyznanie specjalnych udogodnień.

Dostępne terminy testu

Znajdź dostępne terminy testu w wersji papierowej

Nie widzisz dogodnego dla siebie terminu?

Sprawdź dostępne terminy testu w wersji komputerowej

Wybierz test IELTS odpowiedni dla siebie

Wybierz lokalizację poniżej

Gdańsk

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
22.02.20 IELTS Academic 08.02.20 Zarejestruj się
21.03.20 IELTS Academic 07.03.20 Zarejestruj się
21.03.20 IELTS General Training 07.03.20 Zarejestruj się
09.05.20 IELTS Academic 25.04.20 Zarejestruj się
06.06.20 IELTS Academic 23.05.20 Zarejestruj się
06.08.20 IELTS Academic 23.07.20 Zarejestruj się

Katowice

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
07.03.20 IELTS Academic 22.02.20 Zarejestruj się
07.03.20 IELTS General Training 22.02.20 Zarejestruj się
04.04.20 IELTS Academic 21.03.20 Zarejestruj się
04.04.20 IELTS General Training 21.03.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS Academic 16.05.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS General Training 16.05.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS Academic 06.06.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS General Training 06.06.20 Zarejestruj się
25.07.20 IELTS Academic 11.07.20 Zarejestruj się
25.07.20 IELTS General Training 11.07.20 Zarejestruj się

Kraków

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
22.02.20 IELTS Academic 08.02.20 Zarejestruj się
14.03.20 IELTS Academic 29.02.20 Zarejestruj się
21.03.20 IELTS Academic 07.03.20 Zarejestruj się
21.03.20 IELTS General Training 07.03.20 Zarejestruj się
18.04.20 IELTS Academic 04.04.20 Zarejestruj się
18.04.20 IELTS General Training 04.04.20 Zarejestruj się
16.05.20 IELTS Academic 02.05.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS Academic 16.05.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS General Training 16.05.20 Zarejestruj się
13.06.20 IELTS Academic 30.05.20 Zarejestruj się
13.06.20 IELTS General Training 30.05.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS Academic 06.06.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS General Training 06.06.20 Zarejestruj się
11.07.20 IELTS Academic 27.06.20 Zarejestruj się
11.07.20 IELTS General Training 27.06.20 Zarejestruj się
25.07.20 IELTS Academic 11.07.20 Zarejestruj się
25.07.20 IELTS General Training 11.07.20 Zarejestruj się
08.08.20 IELTS Academic 25.07.20 Zarejestruj się
08.08.20 IELTS General Training 25.07.20 Zarejestruj się
22.08.20 IELTS Academic 08.08.20 Zarejestruj się
22.08.20 IELTS General Training 08.08.20 Zarejestruj się

Lublin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
04.04.20 IELTS Academic 21.03.20 Zarejestruj się
04.04.20 IELTS General Training 21.03.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS Academic 16.05.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS General Training 16.05.20 Zarejestruj się
11.07.20 IELTS Academic 27.06.20 Zarejestruj się
11.07.20 IELTS General Training 27.06.20 Zarejestruj się

Poznań

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
22.02.20 IELTS Academic 08.02.20 Zarejestruj się
21.03.20 IELTS Academic 07.03.20 Zarejestruj się
21.03.20 IELTS General Training 07.03.20 Zarejestruj się
18.04.20 IELTS Academic 04.04.20 Zarejestruj się
18.04.20 IELTS General Training 04.04.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS Academic 16.05.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS General Training 16.05.20 Zarejestruj się
18.06.20 IELTS Academic 04.06.20 Zarejestruj się
11.07.20 IELTS Academic 27.06.20 Zarejestruj się
11.07.20 IELTS General Training 27.06.20 Zarejestruj się
06.08.20 IELTS Academic 23.07.20 Zarejestruj się

Rzeszów

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
07.03.20 IELTS Academic 22.02.20 Zarejestruj się
07.03.20 IELTS General Training 22.02.20 Zarejestruj się
16.05.20 IELTS Academic 02.05.20 Zarejestruj się
13.06.20 IELTS Academic 30.05.20 Zarejestruj się
13.06.20 IELTS General Training 30.05.20 Zarejestruj się

Szczecin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
09.05.20 IELTS Academic 25.04.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS Academic 06.06.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS General Training 06.06.20 Zarejestruj się

Warszawa

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
22.02.20 IELTS Academic 08.02.20 Zarejestruj się
07.03.20 IELTS Academic 22.02.20 Zarejestruj się
07.03.20 IELTS General Training 22.02.20 Zarejestruj się
21.03.20 IELTS Academic 07.03.20 Zarejestruj się
21.03.20 IELTS General Training 07.03.20 Zarejestruj się
04.04.20 IELTS Academic 21.03.20 Zarejestruj się
04.04.20 IELTS General Training 21.03.20 Zarejestruj się
18.04.20 IELTS Academic 04.04.20 Zarejestruj się
18.04.20 IELTS General Training 04.04.20 Zarejestruj się
09.05.20 IELTS Academic 25.04.20 Zarejestruj się
21.05.20 IELTS Academic 07.05.20 Zarejestruj się
21.05.20 IELTS General Training 07.05.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS Academic 16.05.20 Zarejestruj się
30.05.20 IELTS General Training 16.05.20 Zarejestruj się
06.06.20 IELTS Academic 23.05.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS Academic 06.06.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS General Training 06.06.20 Zarejestruj się
11.07.20 IELTS Academic 27.06.20 Zarejestruj się
11.07.20 IELTS General Training 27.06.20 Zarejestruj się
25.07.20 IELTS Academic 11.07.20 Zarejestruj się
25.07.20 IELTS General Training 11.07.20 Zarejestruj się
08.08.20 IELTS Academic 25.07.20 Zarejestruj się
08.08.20 IELTS General Training 25.07.20 Zarejestruj się
29.08.20 IELTS Academic 15.08.20 Zarejestruj się

Wrocław

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
07.03.20 IELTS Academic 22.02.20 Zarejestruj się
04.04.20 IELTS Academic 21.03.20 Zarejestruj się
04.04.20 IELTS General Training 21.03.20 Zarejestruj się
21.05.20 IELTS Academic 07.05.20 Zarejestruj się
21.05.20 IELTS General Training 07.05.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS Academic 06.06.20 Zarejestruj się
20.06.20 IELTS General Training 06.06.20 Zarejestruj się
25.07.20 IELTS Academic 11.07.20 Zarejestruj się
25.07.20 IELTS General Training 11.07.20 Zarejestruj się