O czym warto pamiętać w dniu testu IELTS?

Osoby przystępujące do IELTS Online w domu lub innym miejscu mogą sprawdzić informacje o koniecznych ustawieniach i wymogach w sekcji IELTS Online.

Poniższe informacje dotyczą osób przystępujących do testu w centrum egzaminacyjnym.

Podchodzenie do IELTS, podobnie jak do każdego testu, może być stresującym wydarzeniem. Aby uczynić to doświadczenie jak najbardziej pozytywnym, zebraliśmy pomocne informacje dotyczące przebiegu egzaminu. 

Na test IELTS należy stawić się punktualnie. Przynajmniej na siedem dni przed testem otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o godzinie rozpoczęcia testu i jego harmonogramie. W przypadku spóźnienia możesz nie zostać dopuszczony(-a) do testu.

Jeśli w trakcie testu są Ci potrzebne specjalne udogodnienia ze względu na niepełnosprawność lub inne schorzenia, to możesz liczyć na ich zapewnienie pod warunkiem zgłoszenia ich odpowiednio wcześniej. Skontaktuj się z pracownikami centrum egzaminacyjnego na sześć tygodni przed testem (udogodnienia administracyjne np. wydłużony czas trwania egzaminu) lub na trzy miesiące przed testem (modyfikacja materiałów egzaminacyjnych).

UWAGA: Części pisemne (tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem i pisanie) odbywają się w ciągu jednego dnia. Część ustna testu może być zorganizowana w terminie od 3 dni przed do 1 dnia po dacie części pisemnych. Szczegółowe informacje o miejscu i harmonogram sesji zostaną wysłane do Ciebie e-mailem na 7 dni kalendarzowych przed pierwszą częścią testu.

Zadbaj o odpowiednie przygotowanie. Zjedz i wypij coś przed testem. Do sali egzaminacyjnej nie można wchodzić z jedzeniem. Możesz jedynie wnieść wodę w przezroczystej butelce.

Jak długo trwa test?

Listening, Reading i Writing trwają łącznie 2 godziny 40 minut, między nimi nie są przewidziane przerwy. Pamiętaj, że cały test może trwać do 5 godzin, uwzględniając rejestrację oraz czynności administracyjne związane z wymianą  papierów egzaminacyjnych pomiędzy poszczególnymi częściami.

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 1 dnia od daty części pisemnej. Rozmowa z egzaminatorem trwa około 13 -15 minut. Szczegółowe informacje o miejscu i harmonogramie sesji zostaną wysłane do Ciebie e-mailem na 7 dni kalendarzowych przed pierwszą częścią testu.

Uwaga:

*W wersji komputerowej czas przeznaczony na część Listening (Słuchanie) jest nieco krótszy niż w wersji papierowej. Jest to związane z tym, że w wersji papierowej zdający muszą przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Ten krok jest zbędny w przypadku rozwiązywania testu na komputerze.

  • Przed rozpoczęciem każdego zadania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć czas na zapoznanie się z treścią pytań.
  • Po zakończeniu każdego  zadania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć czas na sprawdzenie swoich odpowiedzi.
  • Pod koniec części  Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć 2 minuty na sprawdzenie swoich odpowiedzi.
  • Czas trwania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) to od 30 do 34 minut.

Co muszę przynieść ze sobą do sali egzaminacyjnej?

Musisz przynieść ze sobą:

  • Dokument tożsamości (ten sam, który został podany przy rejestracji). Kandydaci z innym dokumentem tożsamości niż ten wpisany do systemu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu;
  • Długopis, ołówek, temperówkę i gumkę.

Zalecamy przynieść ze sobą:

  • Wodę w przezroczystej butelce bez etykiety.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych innych przedmiotów.

Telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne należy wyłączyć i pozostawić z pozostałymi rzeczami osobistymi na poza salą egzaminacyjną.

Co zrobić z moimi rzeczami osobistymi w dniu testu?

Udostępniamy bezpieczne miejsce, w którym należy pozostawić wszystkie rzeczy osobiste. British Council nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie w ośrodku egzaminacyjnym. Dlatego radzimy zostawić w domu przedmioty wartościowe, takie jak telefony komórkowe czy komputery.

Kiedy zostanie sprawdzona moja tożsamość?

Obsługa centrum egzaminacyjnego, w którym odbywa się IELTS, sprawdzi Twoją tożsamość, gdy przybędziesz na miejsce testu.

Przynieś ze sobą ten sam, ważny dokument (dowód osobisty lub paszport), którego użyłeś(-aś), zapisując się na test. 

Nieważne lub przeterminowane dokumenty nie są akceptowane. Bez okazania ważnego dowodu osobistego lub paszportu, nie zostaniesz dopuszczony(-a) do testu.

Kiedy zostanie zrobione mi zdjęcie na potrzeby testu?

Twoje zdjęcie, które jest dodatkowym zabezpieczeniem prawidłowego przebiegu testu, zostanie wykonane w pierwszym dniu sesji i umieszczone na wydruku wyniku Test Report Form.

Co zrobić po zakończeniu testu?

Pozostań na swoim miejscu i czekaj, aż osoba nadzorująca test pozwoli Ci opuścić salę.

Jeśli uważasz, że w czasie testu miały sytuacje, które mogły mieć bezpośredni wpływ na Twoje wyniki, to niezwłocznie powiadom o tym fakcie osobę nadzorującą test. Następnie poproś ją o „Formularz zdarzenia w dniu testu”.

Co zrobić, jeśli będę potrzebować pomocy podczas testu?

Jeżeli będziesz mieć pytania w czasie trwania testu, to podnieś rękę, aby poprosić o pomoc.

W trakcie części Listening (Rozumienie ze słuchu) upewnij się, że dobrze słyszysz. Jeżeli tak nie jest, to natychmiast podnieś rękę i powiadom o tym osobę nadzorującą test.

Pamiętaj, że na końcu części Listening będziesz mieć 10 minut na wypełnienie karty odpowiedzi. Po części Reading (Czytanie ze zrozumieniem) nie przewidziano dodatkowego czasu, dlatego należy nanosić odpowiedzi na kartę w trakcie jej trwania .

Jeżeli podczas testu musisz wyjść do toalety, to podnieś rękę, aby przywołać osobę nadzorującą test nie rozpraszając przy tym innych zdających.

UWAGA: Podczas testu IELTS organizowanego przez British Council niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur jego prawidłowego przebiegu. Jedną z nich jest wykonywanie obowiązkowych zdjęć wszystkich zdających przez obsługę administracyjną w dniu testu. Po rejestracji zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego przygotowania się do zdjęcia. 

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych zegarków bez względu na ich typ. Należy je zostawić wraz z innymi rzeczami osobistymi w przeznaczonym do tego celu, bezpiecznym miejscu. W sali egzaminacyjnej będzie dobrze widoczny zegar.