MURAL

Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się (Mutual Understanding, Respect and Learning – MURAL) to międzynarodowy projekt realizowany od 8 stycznia 2018 do 7 stycznia 2020 r. pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami z sześciu krajów: Grecji, Niderlandów, Niemiec, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

MURAL był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme).

CO MIELIŚMY ZAMIAR OSIĄGNĄĆ POPRZEZ MURAL?

Projekt MURAL był odpowiedzią na wezwanie Komisji Europejskiej do działań, które mogłyby przeciwdziałać niepokojącym negatywnym narracjom dotyczącym naszej bogatej różnorodności kulturowej w Europie. Miał na celu stworzenie sieci działaczek i działaczy społecznych, którzy mogliby pozytywnie zmienić podejście do różnorodności w swoich społecznościach.

„Nauczyłam się, że jeśli tylko o to zawalczę, mogę dokonać dużych zmian. I że wokół jest mnóstwo dobrych ludzi, dokonujących takich właśnie zmian na lepsze. MURAL był dla mnie przełomowym wydarzeniem.”

opinia osoby uczestniczącej w projekcie MURAL

JAK PROJEKT BYŁ REALIZOWANY?

We współpracy z partnerami, MURAL trafiał prosto do ludzi, którzy są lub chcą być aktywni w kwestii czynienia swoich społeczności bardziej inkluzywnymi, stawiającymi czoła dyskryminacji.

MURAL posłużył się specjalnie dostosowaną wersją metodologii Active Citizens, która umożliwia rozwijanie umiejętności sprzyjających dialogowi międzykulturowemu. W ramach dwuletniego programu zostały zorganizowane szkolenia dla osób facylitujących oraz szkolenia i międzynarodowe wizyty studyjne dla uczestniczek i uczestników. Osoby te zorganizowały wiele ciekawych inicjatyw społecznych oraz dzieliły się doświadczeniem zarówno podczas wizyt studyjnych, jak i spotkań mających na celu upowszechnienie rezultatów projektu.

Sześć naszych lokalnych organizacji partnerskich pracowało z różnymi grupami odbiorców. Oznaczało to dużą różnorodność wśród osób uczestniczących w projekcie: od pracowniczek i pracownikówsocjalnych, działaczek i działaczy społecznych, studentów i studentek, po ludzi, którzy po prostu chcieli lepiej poznać swoich sąsiadów.

Projekt powstał w oparciu o podejście British Council do spraw równości, różnorodności oraz włączania. Są do kwestie zasadnicze dla wszelkich naszych działań. Szanujemy prawa ludzi do posiadania i praktykowania ich religii oraz przekonań w ramach naszego zobowiązania do przestrzegania międzynarodowych zasad praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Więcej o naszej polityce równości, różnorodności i włączania możesz przeczytać tu

„Najistotniejsze lekcje: jak promować tolerancję. Zróżnicowane i motywujące narzędzia. Kontakty. Możliwość poznania ciekawych osób.”

opinia osoby uczestniczącej w projekcie MURAL

NASI PARTNERZY:

Kliknij w linki, aby dowiedzieć się więcej o każdym partnerze programu i jego zaangażowaniu w MURAL.

British Council

British Council było wiodącym partnerem w projekcie MURAL. British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Nasza placówka w Polsce kierowała koordynacją projektu, wspierana przez ekspertów projektu Active Citizens oraz globalny zespół pracowniczek i pracowników, jak również osoby z zespołu regionu Unii Europejskiej.

Faith Matters (Wielka Brytania)

Faith Matters pracuje ze społecznościami opartymi na wierze, aby redukować konflikty oraz akty dyskryminacji pomiędzy różnymi grupami religijnymi. Opowiada się za integracją oraz pojednaniem, pracuje nad projektami stawiającymi czoło ekstremizmom. Faith Matters jest założycielem serwisu zajmującego się monitorowaniem przestępstw z nienawiści, Tell Mama UK.

Obejrzyj film z wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii.

Urząd Miasta Krakowa (Polska)

Program Otwarty Kraków, realizowany przez Urząd Miasta Krakowa, wspiera osoby z doświadczeniem migracji przybywające do tego miasta. Pomaga im się zintegrować przy użyciu licznych środków, w tym ‘pakietów powitalnych’, organizuje festiwale wielokulturowe oraz wsparcie dla małych projektów promujących różnorodność. 

Obejrzyj film z wizyty studyjnej w Polsce. 

Wysoka Komisja do Spraw Migracji (Alto Comissariado para as Migrações, Portugalia)

Wysoka Komisja do Spraw Migracji jest głównym organem rządowym kierującym politykami dotyczącymi migracji i zjednoczenia. Wśród jej działań znajduje się zapewnianie porad ofiarom dyskryminacji oraz telefon zaufania dla osób z doświadczeniem migracji. 

Obejrzyj film, zawierający napisy po angielsku i portugalsku, z wizyty studyjnej w Portugalii.

Transfer e.V. (Niemcy)

Transfer e.V. to organizacja społeczna skupiona na partycypacji osób młodych, jak również włączania, pracy ze szkołami, uniwersytetami oraz grupami młodzieży. Transfer e.V. uczestniczył w projekcie MURAL w partnerstwie ze Start with a Friend, siecią łączącą osoby z doświadczeniem migracji i mieszkańców, w celach towarzyskich i dla wzajemnego wsparcia oraz mentoringu. 

Obejrzyj film z wizyty studyjnej w Niemczech.

Helleńska Platforma Rozwoju (Grecja)

Helleńska Platforma Rozwoju jest organizacją społeczeństwa obywatelskiego reprezentującą 16 organizacji działających w oparciu o poszanowanie praw z całej Grecji. Koordynuje greckie organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem międzynarodowym, pomocą humanitarną i edukacją rozwojową.

Obejrzyj film z wizyty studyjnej w Grecji. 

ECHO (Niderlandy)

ECHO jest organizacją non-profit z 25-letnim doświadczeniem w zakresie polityki różnorodności i integracji oraz rozwoju programów w kontekście szkolnictwa wyższego i rynku pracy. ECHO opracowało wiele programów i projektów, zapewnia też konsultacje, szkolenia i warsztaty w celu wspierania świadomości dotyczącej znaczenia i wartości różnorodności kulturowej i inkluzji społecznej.

Obejrzyj film z wizyty studyjnej w Niderlandach.

„Programy takie jak ten, z międzynarodową grupą docelową, są naprawdę przydatne i skuteczne w budowaniu silnych ponadnarodowych sieci osób o podobnych poglądach... Zdecydowanie powinny istnieć inne tego typu projekty, w których więcej osób może uczestniczyć, współtworząc otwarte, demokratyczne, tolerancyjne społeczeństwo w krajach europejskich!”

opinia osoby uczestniczącej w projekcie MURAL

PEŁNA HISTORIA 

Pobierz naszą ilustrowaną publikację aby dowiedzieć się więcej o:

  • Naszej metodologii
  • Naszych aktywnościach
  • Przykładach działań osób uczestniczących 
  • Rezultatach i całościowym wpływie projektu

PROJEKT WZAJEMNE ZROZUMIENIE, SZACUNEK I UCZENIE SIĘ (MURAL) ORAZ NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ZOSTAŁY SFINANSOWANE Z PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA, RÓWNOŚĆ I OBYWATELSTWO (RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME 2014-2020). ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTORÓW I W ŻADEN SPOSÓB NIE MOŻE BYĆ POSTRZEGANA JAKO ODZWIERCIEDLENIE POGLĄDÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ.