Sztuczna inteligencja (AI) jako komponent naszego programu Stronger Together ma na celu rozwijanie specjalistycznych umiejętności, które umożliwią młodym liderom projektowanie rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne i klimatyczne.

Sztuczna inteligencja jest postrzegana jako technologia, która może rozwiązać niektóre z największych globalnych wyzwań, przed którymi dziś stoimy. Młodzi ludzie mają moc wpływania na przyszłość sztucznej inteligencji, jak również na to, czy będzie ona wykorzystywana jako narzędzie do kształtowania rozwiązań realnych problemów. Jest to dziedzina, w ramach której będą wezwani do krytycznego działania, wpływania na innych i wspierania społeczeństwa. Kluczowe znaczenie ma skierowanie naszej pracy w zakresie młodzieżowego liderstwa na pole umożliwiające młodym ludziom bycie na czele postępu w charakterze aktorów wywierających pozytywne wpływy poprzez działania społeczne.