W ramach naszego regionalnego programu Youth Leadership i globalnego programu Alumni UK oferujemy młodym liderom i liderkom w krajach UE/EOG i Szwajcarii oraz absolwentom brytyjskich instytucji szkolnictwa wyższego z UE/EOG i Szwajcarii cyfrowy kurs dotyczący przywództwa na rzecz równości płci.

Kurs przygotowuje młode osoby do wprowadzania pozytywnych zmian w kwestii równości płci poprzez budowanie ich zdolności przywódczych i wspieranie ich we wdrażaniu działań w ich społecznościach. Został on opracowany wspólnie przez Clore Social Leadership i British Council i zapewnia materiały do samodzielnego użycia (w tym lektury, filmy, podcasty i artykuły). Daje też młodym uczestnikom i uczestniczkom przestrzeń dla refleksji nad ich działaniami przywódczymi oraz możliwość nawiązania kontaktu z innymi młodymi liderami i liderkami, którzy dzielą podobne zainteresowania.

Program wspiera młodych ludzi w kształtowaniu otaczającego ich świata i rozwiązywaniu globalnych wyzwań poprzez rozwój umiejętności i budowanie sieci.