W 2021 r. Przeprowadziliśmy Social Cohesion in Europe Literature Review (przegląd literatury na temat spójności społecznej w Europie), w ramach którego zbadaliśmy, w jaki sposób różne tradycje badawcze rozważały koncepcję spójności społecznej oraz interwencje i trendy ją wspierające.

Postępowaliśmy zgodnie z zaleceniami wynikającymi z wydarzenia dotyczącego polityki młodzieżowej, które zorganizowaliśmy w Czechach, Grecji, na Węgrzech, Łotwie i Litwie w marcu 2022 r.

Idąc dalej, planujemy angażować młodych ludzi z różnych środowisk poprzez szkolenia i prace projektowe. Będziemy także ułatwiać tworzenie wspólnych przestrzeni i platform dyskusji, aby głos opinii publicznej był słyszalny. Planujemy też wspierać lokalne instytucje, których celem jest sprzyjanie wzrostowi zaufania na poziomie społeczności.