W 2021 r. przeprowadziliśmy Social Cohesion in Europe Literature Review  (przegląd literatury na temat spójności społecznej w Europie), w ramach którego zbadaliśmy, w jaki sposób różne tradycje badawcze rozważały koncepcję spójności społecznej oraz interwencje i trendy ją wspierające.

Tematykę spójności społecznej rozważaliśmy potem podczas paneli dyskusyjnych dotyczących polityki młodzieżowej, które zorganizowaliśmy w Czechach, Grecji, na Węgrzech, Łotwie i Litwie w marcu 2022 r. Zgodnie z rekomendacjami płynącymi z tych spotkań, zaczęliśmy angażować młodych ludzi z różnych środowisk w działania pogłębiające ten temat poprzez udział w oferowanych przez nas szkoleniach i zachęcenie do realizacji dalszych aktywności w lokalnych społecznościach. 

Polska edycja programu Stronger Together for Social Cohesion (Silniejsi razem dla spójności społecznej) skierowana jest do młodych ludzi, zwłaszcza z mniejszych miast i terenów wiejskich, którzy mają ambicje i chęć działania na rzecz swoich społeczności lokalnych, ale znajdują się jeszcze na początku swojej aktywistycznej drogi. Wiemy, że aktywność obywatelska wymaga nie tylko zapału, ale też i szeregu umiejętności i dlatego chcemy zaproponować młodym aktywistom i aktywistkom szkolenia i warsztaty podnoszące ich wiedzę na temat spójności społecznej, budowania wzajemnego zaufania, umiejętności dialogu i współpracy ponad różnicami. Wierzymy ze umiejętności takie są nie tylko szczególnie potrzebne w chwili obecnej, gdy do Polski przybyły miliony uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, ale mają zastosowanie w codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnych, a także w życiu prywatnym i zawodowym, stanowiąc cenną inwestycję w przyszłość młodego pokolenia, który żyć będzie w świecie pełnym wyzwań.

Nasz program, który realizujemy w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi współpracującymi z i na rzecz młodzieży, uzupełnia dotychczasową ofertę skierowaną do młodych ludzi. Powstawał w procesie współpracy i konsultacji zarówno z przedstawicielami i przedstawicielkami przyszłych uczestników, ale też z organizacjami partnerskimi z różnych regionów Polski.

Oto kilka przykładów naszej dotychczasowej współpracy w ramach programu Stronger Together for Social Cohesion:

Warsztaty we współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych

W dniach 7-9 października 2022 r. zorganizowaliśmy warsztaty dla 24 młodych aktywistów i aktywistek reprezentujących rady młodzieżowe z całej Polski. Po udziale w szkoleniu kontynuowali wdrażanie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności w ramach zainicjowanych przez siebie 7 mini-projektów w swoich społecznościach lokalnych. Realizacja projektów ma się zakończyć do końca marca 2023 r.

Sesja szkoleniowa podczas Youth Future Conference

20 października 2022 r. 60 młodych osób wzięło udział w konferencji Youth Future w Warszawie, podczas której mieli okazję zapoznać się z podstawowymi założeniami programu Stronger Together. Konferencja była również transmitowana na żywo, aby umożliwić udział większej liczbie młodych ludzi. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu młodzi ludzie zostali zachęceni do otwarcia się na nowe doświadczenia i umiejętności, by móc aktywniej działać w swoich lokalnych społecznościach. 

Warsztaty dla Stowarzyszenia LEVEL UP i Stowarzyszenia Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA

19 młodych aktywistów i aktywistek reprezentujących Stowarzyszenia LEVEL UP i IN-KREA wzięło udział w czterech warsztatach online w listopadzie i grudniu 2022 r. i nauczyło się podejścia włączającego w swojej pracy z lokalnymi społecznościami. Cztery projekty zgłoszone przez uczestników i uczestniczki nominowanych przez LEVEL UP oraz trzy projekty zgłoszone przez uczestników i uczestniczki nominowanych przez Stowarzyszenie IN-KREA otrzymały dofinansowanie i zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2023 r.

Warsztaty w Małopolsce we współpracy z Centrum Doradztwa Strategicznego

Zapraszamy młodych aktywistów z Małopolski do udziału w warsztatach Stronger Together for Social Cohesion, organizowanych we współpracy z Centrum Doradztwa Strategicznego. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Centrum Doradztwa Strategicznego.