Young people in a classroom talking about the IELTS

Najbliższe warsztaty

Miesiąc Dzień Miasta
Październik 26 Warszawa i Kraków

Czas trwania

Rejestracja: 9.30

Warsztaty: 10.00 do 13.30

Lokalizacje

Warszawa: British Council, Al. Jerozolimskie 59 
Kraków: British Council, Rynek Główny 6, Szara Kamienica

 Sesje:

Sesja 1: IELTS - how do you pronounce it? The test overview 

W czasie warsztatu omówiona zostanie sktruktura testu oraz system oceniania w nim stosowany. Przedstawione zostaną także ogólne wskazówki dotyczące przygotowania słuchaczy do tego egzaminu.

Sesja 2: Writing Skills for success

W czasie warsztatu skupimy się na  umiejętnościach, które pomogą Twoim uczniom odnieść sukces w czasie egzaminu pisemnego testu IELTS w wersji Academic. Przekonacie się sami, że poza praktycznością, pomysły naszych trenerów są także zabawne i skuteczne. 

Sesja 3: Speaking skills and motivating learners

Ta część poświęcona jest egzaminowi ustnemu. Zaprezentowane zostaną liczne ćwiczenia pomocne w przygotowaniu słuchaczy do tego, by skutecznie komunikowali się w języku angielskim.

Cena

Cena udziału w jednodniowym szkoleniu, składającym się z trzech sesji, to 120 zł.

Nauczycielom ze szkół uczestniczących w Programie Partnerskim Addvantage przysługuje 50% rabatu.

Informacje nt. sposobu płatności zostaną przesłane do zainteresowanych wraz z potwierdzeniem rejestracji na warsztaty.

Ważne: Nie będzie możliwym dokonanie płatności gotówką w dniu szkolenia.

Rejestracja

Aby wziąć udział w warsztatach z cyklu Teacher's Survival Toolkit, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego online.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potwierdzimy e-mailem. Wraz z potwierdzeniem rejestracji przesłane zostaną dokładne informacje na temat sposobu płatności za udział w warsztatach.

Na tydzień przed szkoleniem skontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami ponownie w celu potwierdzenia ich obecności oraz przekazania informacji o szkoleniu.

Zapisy na szkolenia kończą się na tydzień przed datą warsztatu.

Ważne!

Liczba miejsc na warsztatch jest ograniczona w związku z charakterem sesji szkoleniowych. 

British Council zastrzega sobie również prawo do ograniczenia liczby osób rejestrowanych przez jedną instytucję oraz do odwołania imprezy w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

Zwroty i rezygnacje z udziału

Masz prawo do odwołania swojego udziału w szkoleniu. Pamiętaj o tym, że:

  1. Jeśli rezygnujesz ze swojego udziału na minimum 7 dni przed szkoleniem (przed zakończeniem terminu rejestracji) możesz ubiegać się o całkowity zwrot opłaty rejestracyjnej.
  2. Jeśli swój udział odwołujesz w tygodniu poprzedzającym szkolenie (po zakończeniu rejestracji), masz prawo do zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej
  3. Jeśli nie uprzedzisz nas o tym, że nie bierzesz udziału w szkoleniu, nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot opłaty rejestracyjnej.
  4. Aby uzyskać zwrot, prosimy o wypełnienie formualrzu zwrotu i jego odesłanie (jako skan) na e-mail: teacher.training@britishcouncil.pl.