IELTS General Training – potwierdź umiejętność posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym

IELTS General Training ocenia Twoją znajomość języka angielskiego przydatną w życiu codziennym. Zadania odnoszą się do sytuacji zawodowych i prywatnych.

Pobierz nasz darmowy poradnik do testu IELTS General Training

Ten test jest dla Ciebie, jeżeli planujesz:

 • Zdobywać wykształcenie  na poziomie innym niż uniwersytecki
 • Pracować, zdobywać kwalifikacje na kursie lub szkoleniu w kraju anglojęzycznym
 • Emigrować do kraju anglojęzycznego
 • Awansować lub znaleźć lepszą pracę w swoim kraju

Możesz wybrać pomiędzy zdawaniem egzaminu IELTS Academic w wersji papierowej, a komputerowej. Obie wersje testów odbywają się w jednym z naszych centrów egzaminacyjnych.

Jeśli chcesz wyemigrować do Wielkiej Brytanii, to dowiedz się więcej o teście IELTS for UK Visas and Immigration (UKVI).

Format: test składa się z czterech części: Listening (Rozumienie ze słuchu), Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Writing (Pisanie) i Speaking (Mówienie). Gdy rejestrujesz się na test IELTS w British Council, sesja odbędzie się w oficjalnym centrum egzaminacyjnym British Council, zarówno w wersji papierowej, jak i komputerowej.

UWAGA: Jeśli zdecydujesz się na wersję papierową, części pisemne (tj. Rozumienie ze słuchu, Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) odbywają się w jednym dniu. Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 3 dni przed i do 1 dnia po dacie części pisemnych. Szczegółowe informacje o miejscu i harmonogramie sesji są wysłane do kandydatów e-mailem na 7 dni kalendarzowych przed jej  pierwszym dniem.

Jeśli zdecydujesz się na test w wersji komputerowej, miejsce oraz czas zdawania części Speaking (Mówienie) możesz wybrać dowolnie.

Test IELTS General Training, część pierwsza: Listening (rozumienie ze słuchu)

Czas trwania: 30 minut plus 10 minut na naniesienie odpowiedzi na kartę

Format: 4 nagrania audio z rozmówcami mówiącymi z różnymi akcentami

Formy zadań:

 • pytania wielokrotnego wyboru,
 • dopasowywanie,
 • nanoszenie oznaczeń na diagram,
 • uzupełnianie zdań.

Odsłuchasz cztery nagrania rodzimych użytkowników języka angielskiego, a następnie odpowiesz pisemnie na szereg pytań.

 • Nagranie 1 –  nieformalna rozmowa dwóch osób,
 • Nagranie 2 – monolog na tematy codzienne, np. o udogodnieniach w budynku,
 • Nagranie 3 – rozmowa nie więcej niż czterech osób w kontekście akademickim, np. wykładowca omawiający zadanie ze studentami,
 • Nagranie 4 – monolog o tematyce naukowej, np. wykład uniwersytecki.

Osoby sprawdzające zwracać będą uwagę na zrozumienie przez kandydatów głównego przesłania, szczegółowych informacji, opinii oraz stanowisk rozmówców, znaczenia poszczególnych słów i zwrotów, a także przedstawionych koncepcji.

Uwaga:

*W wersji komputerowej czas przeznaczony na część Listening (Słuchanie) jest nieco krótszy niż w wersji papierowej. Jest to związane z tym, że w wersji papierowej zdający muszą przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Ten krok jest zbędny w przypadku rozwiązywania testu na komputerze.

 • Przed rozpoczęciem każdego zadania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć czas na zapoznanie się z treścią pytań.
 • Po zakończeniu każdego  zadania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć czas na sprawdzenie swoich odpowiedzi.
 • Pod koniec części  Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć 2 minuty na sprawdzenie swoich odpowiedzi.
 • Czas trwania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) to od 30 do 34 minut.

Test IELTS General Training, część druga: Reading (Czytanie ze zrozumieniem)

Czas trwania: 60 minut

Format: trzy fragmenty tekstów z zadaniami do nich 

 • Część 1 – dwa lub trzy krótkie teksty poświęcone zagadnieniom ogólnym,
 • Część 2 – dwa krótkie teksty odnoszące się do pracy zawodowej,
 • Część 3 – jeden dłuższy tekst poruszający jedno, ogólne zagadnienie.

Część Reading składa się z 40 pytań sprawdzających różne umiejętności, takich jak czytanie selektywne, zrozumienie głównego przesłania, wyszukiwanie szczegółowych informacji, zrozumienie logicznego ciągu argumentów, rozpoznawanie opinii oraz intencji autora tekstu.

Teksty wykorzystywane w części Reading to fragmenty książek, czasopism, gazet, reklam, regulaminów i dokumentów firmowych, czyli takie, z którymi masz styczność codziennie w środowisku anglojęzycznym.

Test IELTS General Training, część trzecia: Writing (pisanie)

Czas trwania: 60 minut

Tematyka ogólna. Moduł składa się z dwóch zadań:

 • Zadanie 1 – polega na napisaniu listu (tekst na minimum 150 słów). Zadanie zawiera opis sytuacji na podstawie której trzeba napisać list z prośbą o udzielenie informacji lub wytłumaczenie zaistniałej sytuacji. Tekst może mieć charakter nieformalny, formalny lub półformalny.
 • Zadanie 2 – polega na napisaniu wypracowania (tekst na minimum 250 słów) odnoszącego się do przedstawionego poglądu, argumentu lub problemu. Wypracowanie może być napisane w półformalnym stylu.

Test IELTS General Training, część czwarta: Speaking (mówienie)

Czas trwania: 10 - 15 minut

 Format:

Ta część ma na celu ocenę Twoich umiejętności mówienia w języku angielskim. Rozmowa z egzaminatorem obejmuje krótkie pytania dotyczące powszechnie znanych zagadnień i szczegółowe omówienie jednego tematu. Przebieg rozmowy jest nagrywany.

UWAGA: Część ustna (Speaking) odbywa się zwykle w innym dniu niż pozostałe części testu IELTS

 • Część 1 – egzaminator zada Ci ogólne pytania dotyczące Ciebie, Twojego domu, rodziny, pracy, nauki i zainteresowań. Ta część trwa od czterech do pięciu minut.
 • Część 2 – otrzymasz kartę z pytaniem na określony temat. Masz minutę na przygotowanie się do odpowiedzi. Twoja wypowiedź powinna trwać do dwóch minut. Egzaminator zada następnie jedno lub dwa pytania na ten sam temat.
 • Część 3 – otrzymasz dalsze pytania dotyczące tematu z części drugiej. Będzie to okazja do pogłębienia problematyki i zagadnień omawianych w poprzednim zadaniu. Ta część testu trwa od czterech do pięciu minut.

W niektórych z naszych centrach IELTS część Speaking jestprzeprowadzana w formie połączenia wideo. Oznacza to większą elastyczność i dostępność terminów na zdanie części ustnej testu IELTS.

Do części Speaking w formie połączenia wideo podejdziesz w oficjalnym centrum egzaminacyjnym IELTS, przy zachowaniu tych samych standardów weryfikacji tożsamości. Test ustny w tej formie wygląda tak samo jak część Speaking przeprowadzana w obecności egzaminatora, pod względem treści, oceniania, poziomu trudności, formatu pytań i wymogów bezpieczeństwa. Dzięki temu, że test przeprowadzany jest przez egzaminatorów ustnych IELTS, zachowuje on aspekt rozmowy twarzą w twarz.

Zapisz się na test IELTS General Training

Sukces zaczyna się od IELTS. Jeśli chcesz zdobywać wykształcenie na innym poziomie niż uniwersytecki lub przeprowadzić się do kraju anglojęzycznego, to test IELTS General Training jest stworzony dla Ciebie.

British Council udostępni Ci materiały niezbędne do zdania testu z dobrym wynikiem. Rejestrując się za naszym pośrednictwem, otrzymasz bezpłatny dostęp do platformy przygotowującej do testu IELTS Ready Premium

Przed rejestracją uzgodnij z instytucjami, do których aplikujesz, jaki typ testu jest od Ciebie wymagany.