IELTS Academic – przygotuj się do nauki w szkole wyższej

Test IELTS Academic sprawdza, czy znasz język angielski na poziomie odpowiednim do podjęcia studiów w anglojęzycznych szkołach wyższych. Odzwierciedla on specyfikę języka akademickiego i ocenia, czy kandydat jest gotowy do nauki w języku obcym lub do udziału w kursach szkoleniowych.

Przystąp do tego testu, jeśli chcesz:

 • rozpocząć studia pierwszego lub drugiego stopnia  w dowolnym miejscu na świecie,
 • złożyć podanie o wizę studencką Tier 4 w celu nauki na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii będącym sponsorem typu Tier 4,
 • pracować w kraju anglojęzycznym.

Możesz wybrać pomiędzy zdawaniem egzaminu IELTS Academic w wersji papierowej, a komputerowej, który odbywa się w jednym z naszych centrów egzaminacyjnych lub zdalnie w ramach IELTS Online

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na uniwersytet w Wielkiej Brytanii, który wymaga  dyplomu IELTS for UKVI (Visas and Immigration), to dowiedz się więcej na temat testu IELTS for UKVI.

Opłata egzaminacyjna za test IELTS Academic: 850 PLN

Co zawiera opłata egzaminacyjna? Zdając IELTS w British Council otrzymujesz dostęp do specjalnych materiałów przygotowawczych, bezpłatne testy próbne i wiele innych dodatkowych korzyści.  

Format: test składa się z czterech części: Listening (Rozumienie ze słuchu), Reading (Czytanie), Writing (Pisanie) i Speaking (Mówienie). Gdy rejestrujesz się na test IELTS w British Council, sesja odbędzie się w oficjalnym centrum egzaminacyjnym British Council, zarówno w wersji papierowej, jak i komputerowej.

UWAGA: Jeśli zdecydujesz się na wersję papierową, wszystkie części pisemne IELTS (tj. Rozumienie ze słuchu, Czytanie i Pisanie) odbywają się w ciągu jednego dnia. Część ustna może zostać zorganizowana w terminie od 3 dni przed do 1 dnia po dacie części pisemnych. Szczegółowe informacje o miejscu i harmonogramie sesji egzaminacyjnej są wysłane do kandydatów e-mailem na 7 dni kalendarzowych przed pierwszą częścią testu.

Jeśli zdecydujesz się na test w wersji komputerowej, miejsce oraz czas zdawania części Speaking (Mówienie) możesz wybrać dowolnie.

Do egzaminu IELTS Online można podejść w domowym zaciszu lub innym odosobnionym miejscu z zapewnionym stabilnym łączem internetowym.

Jeżeli wybierzesz tę opcję, zadania z części Listening, Reading i Writing będziesz rozwiązywać na własnym komputerze.

Część ustna zostanie przeprowadzona przez przeszkolonego egzaminatora IELTS podczas połączenia wideo.

Test IELTS Academic, część pierwsza: Listening (Rozumienie ze słuchu)

Czas trwania: 30 minut plus 10 minut na naniesienie odpowiedzi na kartę

Format: cztery nagrania audio z rozmówcami o różnych akcentach. 

Formy zadań:

 • pytania wielokrotnego wyboru,
 • dopasowywanie odpowiedzi,
 • nanoszenie oznaczeń na diagram,
 • uzupełnianie luk zdaniach.

Usłyszysz cztery nagrania rodzimych użytkowników języka angielskiego, na podstawie których udzielisz odpowiedzi na pytania testowe.

 • Nagranie 1 – nieformalna rozmowa dwóch osób,
 • Nagranie 2 – monolog na tematy codzienne, np. o udogodnieniach w budynku, itp.,
 • Nagranie 3 – rozmowanie więcej niż czterech osób w kontekście akademickim, np. wykładowca omawiający zadanie ze studentem, itp.,
 • Nagranie 4 – monolog o tematyce naukowej, np. wykład uniwersytecki itp.,

Osoby sprawdzające test zwracają uwagę na zrozumienie przez kandydatów głównego przesłania wypowiedzi, szczegółowych informacji, opinii oraz stanowisk rozmówców, znaczenia poszczególnych słów i zwrotów, a także przedstawionych koncepcji.

Uwaga:

*W wersji komputerowej czas przeznaczony na część Listening (Słuchanie) jest nieco krótszy niż w wersji papierowej. Jest to związane z tym, że w wersji papierowej zdający muszą przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Ten krok jest zbędny w przypadku rozwiązywania testu na komputerze.

 • Przed rozpoczęciem każdego zadania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć czas na zapoznanie się z treścią pytań.
 • Po zakończeniu każdego  zadania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć czas na sprawdzenie swoich odpowiedzi.
 • Pod koniec części  Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć 2 minuty na sprawdzenie swoich odpowiedzi.
 • Czas trwania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) to od 30 do 34 minut.

Test IELTS Academic, część druga: Reading (Czytanie ze zrozumieniem)

Czas trwania: 60 minut

Format:

 • do przeczytania są trzy długie fragmenty zawierające zadania (w tym wykresy, diagramy lub ilustracje),
 • w teście mogą wystąpić różne rodzaje tekstów, od naukowych i opisowych, przez rozprawki dyskursywne, po teksty analityczne.

Część Reading składa się z 40 pytań sprawdzających różne umiejętności, takie jak czytanie selektywne, zrozumienie głównego przesłania tekstu i logicznego wywodu argumentacyjnego, wyszukiwanie szczegółów, a także rozpoznawanie opiniioraz intencji autora tekstu.

Teksty wykorzystane w części Reading to fragmenty książek, czasopism naukowych, magazynów i gazet. Nie wymagają one specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie, ale reprezentują poziom języka potrzebny kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia lub zdobywyjącym uprawnienia do wykonywania zawodu.

Test IELTS Academic, część trzecia: Writing (Pisanie)

Czas trwania: 60 minut

Format:

 • Zadanie 1 polega na opisaniu, wytłumaczeniu lub streszczeniu tekstu bądź diagramów (tekst na minimum 150 słów). Twoim zadaniem będzie przedstawienie, podsumowanie lub wytłumaczenie własnymi słowami informacji przedstawionych w materiale graficznym własnymi. Może to być zaprezentowanie i zinterpretowanie danych, poszczególnych etapów procesu, przedmiotów, wydarzeń lub działań,
 • Zadanie 2 polega na napisaniu wypracowania lub opisaniu problemu (tekst na minimum 250 słów).

Tematyka zadań odnosi się do zagadnień odpowiednich dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia lub zdobywających uprawnienia do wykonywania zawodu. Część ta składa się z dwóch zadań.

Teksty należy napisać posługując się językiem formalnym.

Test IELTS Academic, część czwarta: Speaking (Mówienie)

Czas trwania: 10-14 minut

Ta część ma na celu ocenę umiejętności mówienia w języku angielskim. Odbywa się ona w formie rozmowy z egzaminatorem i obejmuje krótkie pytania dotyczące powszechnie znanych zagadnień oraz szczegółowe omówienie jednego tematu. Każda rozmowa jest nagrywana.

Uwaga: część ustna (Speaking) odbywa się zwykle w innym dniu niż części pisemne testu IELTS.

Format:

 • Część 1 – egzaminator zadaje pytania ogólne, dotyczące Twojego życia, domu, rodziny, pracy, nauki i zainteresowań. Ta część trwa od czterech do pięciu minut,
 • Część 2 – otrzymujesz kartę z pytaniem na określony temat. Masz minutę na przygotowanie odpowiedzi. Twoja wypowiedź powinna trwać do dwóch minut. Egzaminator zada następnie jedno lub dwa pytania odnoszące się do tego tematu,
 • Część 3 – otrzymasz dalsze pytania dotyczące tematu z części drugiej. Będzie to okazja do pogłębienia problematyki poruszonej wcześniej. Ta część testu trwa od czterech do pięciu minut.

Od stycznia 2021 w niektórych z naszych centrów IELTS część Speaking będzie przeprowadzana w formie połączenia wideo. Oznacza to większą elastyczność i dostępność terminów na zdanie części ustnej testu IELTS.

Do części Speaking w formie połączenia wideo podejdziesz w oficjalnym centrum egzaminacyjnym IELTS, przy zachowaniu tych samych standardów weryfikacji tożsamości. Test ustny w tej formie wygląda tak samo jak część Speaking przeprowadzana w obecności egzaminatora, pod względem treści, oceniania, poziomu trudności, formatu pytań i wymogów bezpieczeństwa. Dzięki temu, że test przeprowadzany jest przez egzaminatorów ustnych IELTS, zachowuje on aspekt rozmowy twarzą w twarz.

Zapisz się na test IELTS Academic

Sukces zaczyna się od IELTS. Jeśli planujesz studia lub pracę w kraju anglojęzycznym, to test IELTS Academic jest stworzony dla Ciebie.

British Council udostępni Ci materiały przygotowawcze niezbędne do zdania testu z dobrym wynikiem. Rejestrując się za naszym pośrednictwem, otrzymasz bezpłatny, nieograniczony dostęp do kursu Road to IELTS Last Minute. Zawiera on dziewięć filmów instruktażowych i poradnikowych, 100 interaktywnych ćwiczeń i po dwa testy próbne IELTS Academic z pytaniami ze wszystkich czterech części.

Znajdź termin testu IELTS Academic

Przed rejestracją zapytaj instytucje, do których aplikujesz, jaki test jest przez nią wymagany.