IELTS Academic – przygotuj się do nauki w szkole wyższej

Test IELTS Academic sprawdza, czy znasz język angielski na poziomie odpowiednim do podjęcia studiów w anglojęzycznych szkołach wyższych. Odzwierciedla on specyfikę języka akademickiego i ocenia, czy kandydat jest gotowy do nauki w języku obcym lub do udziału w kursach szkoleniowych.

Przystąp do tego testu, jeśli chcesz:

 • rozpocząć studia pierwszego lub drugiego stopnia  w dowolnym miejscu na świecie,
 • złożyć podanie o wizę studencką Tier 4 w celu nauki na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii będącym sponsorem typu Tier 4,
 • pracować w kraju anglojęzycznym.

Możesz wybrać pomiędzy zdawaniem egzaminu IELTS Academic w wersji papierowej, a komputerowej, który odbywa się w jednym z naszych centrów egzaminacyjnych lub zdalnie w ramach IELTS Online

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na uniwersytet w Wielkiej Brytanii, który wymaga  dyplomu IELTS for UKVI (Visas and Immigration), to dowiedz się więcej na temat testu IELTS for UKVI.

Format: test składa się z czterech części: Listening (Rozumienie ze słuchu), Reading (Czytanie), Writing (Pisanie) i Speaking (Mówienie). Gdy rejestrujesz się na test IELTS w British Council, sesja odbędzie się w oficjalnym centrum egzaminacyjnym British Council, zarówno w wersji papierowej, jak i komputerowej.

UWAGA: Jeśli zdecydujesz się na wersję papierową, wszystkie części pisemne IELTS (tj. Rozumienie ze słuchu, Czytanie i Pisanie) odbywają się w ciągu jednego dnia. Część ustna może zostać zorganizowana w terminie od 3 dni przed do 1 dnia po dacie części pisemnych. Szczegółowe informacje o miejscu i harmonogramie sesji egzaminacyjnej są wysłane do kandydatów e-mailem na 7 dni kalendarzowych przed pierwszą częścią testu.

Jeśli zdecydujesz się na test w wersji komputerowej, miejsce oraz czas zdawania części Speaking (Mówienie) możesz wybrać dowolnie.

Do egzaminu IELTS Online można podejść w domowym zaciszu lub innym odosobnionym miejscu z zapewnionym stabilnym łączem internetowym.

Jeżeli wybierzesz tę opcję, zadania z części Listening, Reading i Writing będziesz rozwiązywać na własnym komputerze.

Część ustna zostanie przeprowadzona przez przeszkolonego egzaminatora IELTS podczas połączenia wideo.

Test IELTS Academic, część pierwsza: Listening (Rozumienie ze słuchu)

Czas trwania: 30 minut plus 10 minut na naniesienie odpowiedzi na kartę

Format: cztery nagrania audio z rozmówcami o różnych akcentach. 

Formy zadań:

 • pytania wielokrotnego wyboru,
 • dopasowywanie odpowiedzi,
 • nanoszenie oznaczeń na diagram,
 • uzupełnianie luk zdaniach.

Usłyszysz cztery nagrania rodzimych użytkowników języka angielskiego, na podstawie których udzielisz odpowiedzi na pytania testowe.

 • Nagranie 1 – nieformalna rozmowa dwóch osób,
 • Nagranie 2 – monolog na tematy codzienne, np. o udogodnieniach w budynku, itp.,
 • Nagranie 3 – rozmowanie więcej niż czterech osób w kontekście akademickim, np. wykładowca omawiający zadanie ze studentem, itp.,
 • Nagranie 4 – monolog o tematyce naukowej, np. wykład uniwersytecki itp.,

Osoby sprawdzające test zwracają uwagę na zrozumienie przez kandydatów głównego przesłania wypowiedzi, szczegółowych informacji, opinii oraz stanowisk rozmówców, znaczenia poszczególnych słów i zwrotów, a także przedstawionych koncepcji.

Uwaga:

*W wersji komputerowej czas przeznaczony na część Listening (Słuchanie) jest nieco krótszy niż w wersji papierowej. Jest to związane z tym, że w wersji papierowej zdający muszą przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Ten krok jest zbędny w przypadku rozwiązywania testu na komputerze.

 • Przed rozpoczęciem każdego zadania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć czas na zapoznanie się z treścią pytań.
 • Po zakończeniu każdego  zadania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć czas na sprawdzenie swoich odpowiedzi.
 • Pod koniec części  Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) będziesz mieć 2 minuty na sprawdzenie swoich odpowiedzi.
 • Czas trwania części Listening (Słuchanie ze zrozumieniem) to od 30 do 34 minut.

Test IELTS Academic, część druga: Reading (Czytanie ze zrozumieniem)

Czas trwania: 60 minut

Format:

 • do przeczytania są trzy długie fragmenty zawierające zadania (w tym wykresy, diagramy lub ilustracje),
 • w teście mogą wystąpić różne rodzaje tekstów, od naukowych i opisowych, przez rozprawki dyskursywne, po teksty analityczne.

Część Reading składa się z 40 pytań sprawdzających różne umiejętności, takie jak czytanie selektywne, zrozumienie głównego przesłania tekstu i logicznego wywodu argumentacyjnego, wyszukiwanie szczegółów, a także rozpoznawanie opiniioraz intencji autora tekstu.

Teksty wykorzystane w części Reading to fragmenty książek, czasopism naukowych, magazynów i gazet. Nie wymagają one specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie, ale reprezentują poziom języka potrzebny kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia lub zdobywyjącym uprawnienia do wykonywania zawodu.

Test IELTS Academic, część trzecia: Writing (Pisanie)

Czas trwania: 60 minut

Format:

 • Zadanie 1 polega na opisaniu, wytłumaczeniu lub streszczeniu tekstu bądź diagramów (tekst na minimum 150 słów). Twoim zadaniem będzie przedstawienie, podsumowanie lub wytłumaczenie własnymi słowami informacji przedstawionych w materiale graficznym własnymi. Może to być zaprezentowanie i zinterpretowanie danych, poszczególnych etapów procesu, przedmiotów, wydarzeń lub działań,
 • Zadanie 2 polega na napisaniu wypracowania lub opisaniu problemu (tekst na minimum 250 słów).

Tematyka zadań odnosi się do zagadnień odpowiednich dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia lub zdobywających uprawnienia do wykonywania zawodu. Część ta składa się z dwóch zadań.

Teksty należy napisać posługując się językiem formalnym.

Test IELTS Academic, część czwarta: Speaking (Mówienie)

Czas trwania: 10-14 minut

Ta część ma na celu ocenę umiejętności mówienia w języku angielskim. Odbywa się ona w formie rozmowy z egzaminatorem i obejmuje krótkie pytania dotyczące powszechnie znanych zagadnień oraz szczegółowe omówienie jednego tematu. Każda rozmowa jest nagrywana.

Uwaga: część ustna (Speaking) odbywa się zwykle w innym dniu niż części pisemne testu IELTS.

Format:

 • Część 1 – egzaminator zadaje pytania ogólne, dotyczące Twojego życia, domu, rodziny, pracy, nauki i zainteresowań. Ta część trwa od czterech do pięciu minut,
 • Część 2 – otrzymujesz kartę z pytaniem na określony temat. Masz minutę na przygotowanie odpowiedzi. Twoja wypowiedź powinna trwać do dwóch minut. Egzaminator zada następnie jedno lub dwa pytania odnoszące się do tego tematu,
 • Część 3 – otrzymasz dalsze pytania dotyczące tematu z części drugiej. Będzie to okazja do pogłębienia problematyki poruszonej wcześniej. Ta część testu trwa od czterech do pięciu minut.

W niektórych z naszych centrach IELTS, część Speaking jest przeprowadzana w formie połączenia wideo. Oznacza to większą elastyczność i dostępność terminów na zdanie części ustnej testu IELTS.

Do części Speaking w formie połączenia wideo podejdziesz w oficjalnym centrum egzaminacyjnym IELTS, przy zachowaniu tych samych standardów weryfikacji tożsamości. Test ustny w tej formie wygląda tak samo jak część Speaking przeprowadzana w obecności egzaminatora, pod względem treści, oceniania, poziomu trudności, formatu pytań i wymogów bezpieczeństwa. Dzięki temu, że test przeprowadzany jest przez egzaminatorów ustnych IELTS, zachowuje on aspekt rozmowy twarzą w twarz.

Zapisz się na test IELTS Academic

Sukces zaczyna się od IELTS. Jeśli planujesz studia lub pracę w kraju anglojęzycznym, to test IELTS Academic jest stworzony dla Ciebie.

British Council udostępni Ci materiały przygotowawcze niezbędne do zdania testu z dobrym wynikiem. Rejestrując się za naszym pośrednictwem, otrzymasz bezpłatny, nieograniczony dostęp do kursu IELTS Ready Premium.

Znajdź termin testu IELTS Academic

Przed rejestracją zapytaj instytucje, do których aplikujesz, jaki test jest przez nią wymagany.