Terminy, opłaty, ośrodki egzaminacyjne

Test IELTS - za ile, gdzie i kiedy?

Koszt IELTS

Test IELTS kosztuje:

 720 zł 

Centra egzaminacyjne

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziesięciu miastach na terenie Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych ośmiu lokalizacjach.

Liczba miejsc w danej sesji jest ograniczona. W momencie, gdy wszystkie miejsca będą już zajęte a rejestracja na daną sesję zostanie zakończona, sesja nie będzie dłużej widoczna w naszym Systemie Rejestracji On-line. Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Na około 10 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji na test IELTS albo potrzebujesz innych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS w całym kraju.

Egzamin ustny

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.

Części pisemne

Gdańsk

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
19.03.16 IELTS Academic 26.02.16
19.03.16 IELTS General Training 26.02.16
21.05.16 IELTS Academic 29.04.16
21.05.16 IELTS General Training 29.04.16
18.06.16 IELTS Academic 27.05.16

Katowice

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
07.05.16 IELTS Academic 15.04.16
18.06.16 IELTS Academic 27.05.16

Kraków

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
05.03.16 IELTS Academic 16.02.16
05.03.16 IELTS General Training 16.02.16
12.03.16 IELTS Academic 19.02.16
02.04.16 IELTS Academic 11.03.16
02.04.16 IELTS General Training 11.03.16
21.04.16 IELTS Academic 30.03.16
07.05.16 IELTS Academic 15.04.16
21.05.16 IELTS General Training 29.04.16
21.05.16 IELTS Academic 29.04.16
04.06.16 IELTS General Training 13.05.16
04.06.16 IELTS Academic 13.05.16
25.06.16 IELTS General Training 03.06.16
25.06.16 IELTS Academic 03.06.16

Lublin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
07.05.16 IELTS Academic 15.04.16
18.06.16 IELTS Academic 27.05.16

Poznań

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
02.04.16 IELTS Academic 11.03.16
02.04.16 IELTS General Training 11.03.16
04.06.16 IELTS General Training 13.05.16
04.06.16 IELTS Academic 13.05.16

Szczecin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
19.03.16 IELTS Academic 26.02.16
19.03.16 IELTS General Training 26.02.16
04.06.16 IELTS Academic 13.05.16
04.06.16 IELTS General Training 13.05.16

Warszawa

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
05.03.16 IELTS Academic 14.02.16
05.03.16 IELTS General Training 14.02.16
19.03.16 IELTS Academic 26.02.16
19.03.16 IELTS General Training 26.02.16
02.04.16 IELTS Academic 11.03.16
02.04.16 IELTS General Training 11.03.16
21.04.16 IELTS Academic 30.03.16
07.05.16 IELTS Academic 15.04.16
21.05.16 IELTS Academic 29.04.16
21.05.16 IELTS General Training 29.04.16
04.06.16 IELTS Academic 13.05.16
04.06.16 IELTS General Training 13.05.16
18.06.16 IELTS Academic 27.05.16

Wrocław

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
04.06.16 IELTS Academic 13.05.16
04.06.16 IELTS General Training 13.05.16