Studenci przeglądający broszurę IELTS
©

Max Wright

Test IELTS - za ile, gdzie i kiedy?

Koszt IELTS

745 zł (testy organizowane od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017)

 

770 zł (testy organizowane od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017)

 

Centra egzaminacyjne

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w ośmiu miastach na terenie Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych ośmiu lokalizacjach.

Liczba miejsc w danej sesji jest ograniczona. W momencie, gdy wszystkie miejsca będą już zajęte a rejestracja na daną sesję zostanie zakończona, sesja nie będzie dłużej widoczna w naszym Systemie Rejestracji On-line. Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Na około 7 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji na test IELTS albo potrzebujesz innych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS w całym kraju.

Egzamin ustny

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.

Części pisemne

Select a location below

Gdańsk

Venue: Gdansk

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
03.06.17 IELTS Academic 12.05.17 Zarejestruj się
03.06.17 IELTS General Training 12.05.17 Zarejestruj się

Katowice

Venue: Katowice

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
25.05.17 IELTS Academic 06.05.17 Zarejestruj się
25.05.17 IELTS General Training 06.05.17 Zarejestruj się
24.06.17 IELTS Academic 02.06.17 Zarejestruj się
24.06.17 IELTS General Training 02.06.17 Zarejestruj się
29.07.17 IELTS General Training 07.07.17 Zarejestruj się
29.07.17 IELTS Academic 07.07.17 Zarejestruj się

Kraków

Venue: Kraków

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
25.05.17 IELTS Academic 04.05.17 Zarejestruj się
25.05.17 IELTS General Training 04.05.17 Zarejestruj się
03.06.17 IELTS General Training 12.05.17 Zarejestruj się
03.06.17 IELTS Academic 12.05.17 Zarejestruj się
24.06.17 IELTS General Training 02.06.17 Zarejestruj się
24.06.17 IELTS Academic 02.06.17 Zarejestruj się
08.07.17 IELTS Academic 16.06.17 Zarejestruj się
08.07.17 IELTS General Training 16.06.17 Zarejestruj się
20.07.17 IELTS Academic 28.06.17 Zarejestruj się
03.08.17 IELTS Academic 12.07.17 Zarejestruj się
03.08.17 IELTS General Training 12.07.17 Zarejestruj się
19.08.17 IELTS Academic 28.07.17 Zarejestruj się
19.08.17 IELTS General Training 28.07.17 Zarejestruj się

Lublin

Venue: Lublin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
08.06.17 IELTS Academic 17.05.17 Zarejestruj się
29.07.17 IELTS Academic 07.07.17 Zarejestruj się
29.07.17 IELTS General Training 07.07.17 Zarejestruj się

Poznań

Venue: Poznan

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
25.05.17 IELTS Academic 06.05.17 Zarejestruj się
25.05.17 IELTS General Training 06.05.17 Zarejestruj się
24.06.17 IELTS Academic 02.06.17 Zarejestruj się
24.06.17 IELTS General Training 02.06.17 Zarejestruj się
29.07.17 IELTS General Training 07.07.17 Zarejestruj się
29.07.17 IELTS Academic 07.07.17 Zarejestruj się

Szczecin

Venue: Szczecin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
24.06.17 IELTS General Training 02.06.17 Zarejestruj się
24.06.17 IELTS Academic 02.06.17 Zarejestruj się

Warszawa

Venue: Warsaw

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
25.05.17 IELTS Academic 06.05.17 Zarejestruj się
25.05.17 IELTS General Training 06.05.17 Zarejestruj się
03.06.17 IELTS Academic 12.05.17 Zarejestruj się
03.06.17 IELTS General Training 12.05.17 Zarejestruj się
24.06.17 IELTS General Training 02.06.17 Zarejestruj się
24.06.17 IELTS Academic 02.06.17 Zarejestruj się
08.07.17 IELTS Academic 16.06.17 Zarejestruj się
08.07.17 IELTS General Training 16.06.17 Zarejestruj się
20.07.17 IELTS Academic 28.06.17 Zarejestruj się
03.08.17 IELTS Academic 12.07.17 Zarejestruj się
03.08.17 IELTS General Training 12.07.17 Zarejestruj się
26.08.17 IELTS Academic 04.08.17 Zarejestruj się

Wrocław

Venue: Wroclaw

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
03.06.17 IELTS Academic 12.05.17 Zarejestruj się
03.06.17 IELTS General Training 12.05.17 Zarejestruj się
08.07.17 IELTS Academic 16.06.17 Zarejestruj się
08.07.17 IELTS General Training 16.06.17 Zarejestruj się