Studenci przeglądający broszurę IELTS
©

Max Wright

Test IELTS - za ile, gdzie i kiedy?

Koszt IELTS

 

770 zł 

 

Centra egzaminacyjne

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w ośmiu miastach na terenie Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych ośmiu lokalizacjach.

Liczba miejsc w danej sesji jest ograniczona. W momencie, gdy wszystkie miejsca będą już zajęte a rejestracja na daną sesję zostanie zakończona, sesja nie będzie dłużej widoczna w naszym Systemie Rejestracji On-line. Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Na około 7 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji na test IELTS albo potrzebujesz innych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS w całym kraju.

Egzamin ustny

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.

Części pisemne

Select a location below

Gdańsk

Venue: Gdansk

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
09.09.17 IELTS Academic 25.08.17 Zarejestruj się
09.09.17 IELTS General Training 25.08.17 Zarejestruj się
14.10.17 IELTS Academic 29.09.17 Zarejestruj się
14.10.17 IELTS General Training 29.09.17 Zarejestruj się
02.11.17 IELTS Academic 18.10.17 Zarejestruj się
02.11.17 IELTS General Training 18.10.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS Academic 17.11.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS General Training 17.11.17 Zarejestruj się

Katowice

Venue: Katowice

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
30.09.17 IELTS Academic 15.09.17 Zarejestruj się
30.09.17 IELTS General Training 15.09.17 Zarejestruj się
25.11.17 IELTS Academic 10.11.17 Zarejestruj się

Kraków

Venue: Kraków

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
09.09.17 IELTS Academic 25.08.17 Zarejestruj się
09.09.17 IELTS General Training 25.08.17 Zarejestruj się
30.09.17 IELTS Academic 15.09.17 Zarejestruj się
30.09.17 IELTS General Training 15.09.17 Zarejestruj się
14.10.17 IELTS Academic 29.09.17 Zarejestruj się
14.10.17 IELTS General Training 29.09.17 Zarejestruj się
28.10.17 IELTS Academic 13.10.17 Zarejestruj się
28.10.17 IELTS General Training 13.10.17 Zarejestruj się
04.11.17 IELTS Academic 20.10.17 Zarejestruj się
25.11.17 IELTS Academic 10.11.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS General Training 17.11.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS Academic 17.11.17 Zarejestruj się

Lublin

Venue: Lublin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
30.09.17 IELTS General Training 15.09.17 Zarejestruj się
30.09.17 IELTS Academic 15.09.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS Academic 17.11.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS General Training 17.11.17 Zarejestruj się

Poznań

Venue: Poznan

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
30.09.17 IELTS Academic 15.09.17 Zarejestruj się
30.09.17 IELTS General Training 15.09.17 Zarejestruj się
25.11.17 IELTS Academic 10.11.17 Zarejestruj się
09.12.17 IELTS Academic 17.11.17 Zarejestruj się

Szczecin

Venue: Szczecin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
14.10.17 IELTS Academic 29.09.17 Zarejestruj się
14.10.17 IELTS General Training 29.09.17 Zarejestruj się

Warszawa

Venue: Warsaw

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
09.09.17 IELTS Academic 25.08.17 Zarejestruj się
09.09.17 IELTS General Training 25.08.17 Zarejestruj się
30.09.17 IELTS Academic 15.09.17 Zarejestruj się
30.09.17 IELTS General Training 15.09.17 Zarejestruj się
14.10.17 IELTS Academic 29.09.17 Zarejestruj się
14.10.17 IELTS General Training 29.09.17 Zarejestruj się
28.10.17 IELTS Academic 13.10.17 Zarejestruj się
28.10.17 IELTS General Training 13.10.17 Zarejestruj się
02.11.17 IELTS Academic 18.10.17 Zarejestruj się
02.11.17 IELTS General Training 18.10.17 Zarejestruj się
25.11.17 IELTS Academic 10.11.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS General Training 17.11.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS Academic 17.11.17 Zarejestruj się
09.12.17 IELTS Academic 24.11.17 Zarejestruj się

Wrocław

Venue: Wroclaw

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
09.09.17 IELTS Academic 25.08.17 Zarejestruj się
09.09.17 IELTS General Training 25.08.17 Zarejestruj się
14.10.17 IELTS Academic 29.09.17 Zarejestruj się
14.10.17 IELTS General Training 29.09.17 Zarejestruj się
02.11.17 IELTS Academic 18.10.17 Zarejestruj się
02.11.17 IELTS General Training 18.10.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS Academic 17.11.17 Zarejestruj się
02.12.17 IELTS General Training 17.11.17 Zarejestruj się