Praca lub studia w Wielkiej Brytanii mogą wiązać się z koniecznością złożenia wniosku o wizę i formalnego potwierdzenie znajomości języka angielskiego za pomocą testów IELTS for UKVI (Academic lub General Training) lub IELTS Life Skills. Są one honorowane przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Jaka jest różnica między IELTS i IELTS for UKVI?

IELTS (Academic/General Training) i IELTS for UKVI (Academic/General Training) są identyczne pod względem treści, formy, stopnia trudności i sposobu oceniania. Jednak w przypadku testu IELTS for UKVI wyniki (Test Report Form) zawierają adnotację o tym, że test zdano w oficjalnym centrum egzaminacyjnym IELTS UKVI zatwierdzonym przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Który z testów jest odpowiedni dla mnie?

Jeżeli uczysz się lub studiujesz, przed rejestracją upewnij się, jakiego testu wymaga twoja uczelnia lub szkoła. 

Jeżeli studiujesz w szkole wyższej i wnioskujesz o wizę studencką Tier 4 z zamiarem rozpoczęcia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na uniwersytecie będącym sponsorem typu Tier 4, to musisz wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie wymaganym przez daną uczelnię. Wszystkie brytyjskie uniwersytety i szkoły wyższe honorują wyniki testu Standard IELTS, moduł Academic. Oznacza to, że podchodzenie do testu IELTS for UKVI (moduł Academic) może nie być konieczne i wystarczy przystąpić do IELTS Academic.

Jeśli NIE uczysz się/NIE studiujesz, to przed zapisaniem się na test ustal z instytucjami, do których składasz wniosek, jaka forma testu jest wymagana.

Przystępowanie do testu IELTS for UKVI w British Council

Testy IELTS for UKVI (Academic i General Training) oraz IELTS Life Skills odbywają się w centrum egzaminacyjnym zatwierdzonym przez brytyjski urząd imigracyjny. British Council posiada takie centra na całym świecie.

IELTS for UKVI (Academic)

Zapisz się na ten test, jeżeli uczelnia lub instytucja, do której składasz wniosek, wymaga dyplomu IELTS for UKVI (Academic). 

Test ten jest dostępny wyłącznie w Warszawie. Opłata egzaminacyjna wynosi 980 PLN.

Zapisz się na test IELTS for UKVI (Academic)

IELTS for UKVI (General Training)

Test ten jest przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą lub nauką w Wielkiej Brytanii na poziomie innym niż uniwersytecki. Pozwala on również złożyć wniosek o wizę na potrzebę pracy, szkolenia zawodowego lub emigracji do Wielkiej Brytanii. 

Test ten jest dostępny wyłącznie w Warszawie. Opłata egzaminacyjna wynosi 980 PLN .

Zapisz się na test IELTS for UKVI (General Training)

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills to test znajomości języka angielskiego dla osób ubiegających się o wizę do Wielkiej Brytanii, które muszą wykazać umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu na poziomie A1, A2 lub B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Dostępne są dwa poziomy testu IELTS Life Skills: 

IELTS LIFE SKILLS A1

Zapisz się na ten test, jeśli musisz wykazać umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim w celu złożenia w agencji UK Visas and Immigration wniosku o wizę do Wielkiej Brytanii dla rodziny osoby osiedlonej.

Test IELTS Life Skills jest dostępny wyłącznie w Warszawie. Opłata egzaminacyjna wynosi 735 PLN.

Zapisz się na test IELTS Life Skills A1

IELTS LIFE SKILLS B1

Zapisz się na ten test, jeśli musisz wykazać umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim, w celu złożenia w agencji UK Visas and Immigration wniosku o pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony lub o obywatelstwo.

Test IELTS Life Skills jest dostępny wyłącznie w Warszawie. Opłata egzaminacyjna wynosi 735 PLN.

Zapisz się na test IELTS Life Skills B1