Studiuj z IELTS w Australii
Studiuj z IELTS w Australii

Z IELTS udowodnisz, że masz właściwe umiejętności językowe by studiować, pracować i mieszkać w Australii.  Ponad 900 uczelni i programów australijskich honoruje wyniki testu IELTS jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

STUDIA LUB PRACA W AUSTRALII

Dla uniwersytetów i innych instytucji w Australii IELTS jest wiarygodną oceną umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Test został bowiem stworzony przez międzynarodowych ekspertów w egzaminowaniu znajomości języka angielskiego.

Dzięki naszej wyszukiwarce instytucji honorujących IELTS łatwo znajdziesz te z australijskich organizacji, które są na tej liście. O studiach w Australii dowiesz się więcej dzięki pracy instytucji takich, jak Study in Australia.

PRZEPROWADZKA DO AUSTRALII

IELTS jest integralną częścią autralijskiego procesu wizowego.

Wynik z testu IELTS wymagany jest zarówno od osoby składającej wniosek o wydanie wizy australijskiej, jak i od współmałżonka osoby wnioskującej i ich dorosłych dzieci. Przed zapisaniem się na test IELTS sprawdź, który moduł testu IELTS (Academic czy General Training) i jaki minimalny wynik są od Ciebie wymagane.

O imigracji do Australii i procedurach aplikacyjnych na wizę studencką dowiesz się więcej z rządowej strony internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Imigracji i Obywatelstwa (Australian Government Department of Immigration and Citizenship).