Zdaj IELTS by udowodnić, że masz odpowiednie umiejętności językowe do studiowania w USA. Ponad 3 400 uczelni i programów w Stanach Zjednoczonych (programy dla studentów wizytujących uczelnie amerykańskie, stypendia Fulbrighta, studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i programy MBA, etc.) honoruje wyniki IELTS jako poświadczenie znajomości języka angielskiego.

IELTS w USA:

  • zyskał zaufanie 25 czołowych uniwersytetów amerykańskich 
  • jest honorowany przez wszystkie szkoły wchodzące w skład Ivy League (Ligi Bluszczowej)
  • stosowany jest przez 50 najbardziej renomowanych uczelni w USA, w rekrutacji na kierunki studiów, na których studiuje największy odsetek studentów zagranicznych.

Dobry wynik z testu IELTS ułatwi Ci aplikowanie na wymarzony uniwersytet. Sprawdź, jaki wynik musisz uzyskać na teście IELTS.

IELTS jest także wymagany przy procesach rekrutacyjnych na programy Fulbrighta, amerykańskie programy stypendialne dla studentów i wykładowców z całego świata. W Polsce programy zarządzane są przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

Opinie przedstawicieli uczelni amerykańskich nt. IELTS:

  • Moim zdaniem, IELTS jest najlepszym testem, gdyż stosowany jest przez stanowy uniwersytet w Kansas - Miranda Asebedo, Kansas State University.
  • Zanim zdecydowaliśmy się zaakceptować IELTS jako alternatywny test do TOEFL, osobiście przystąpiłem do tego egzaminu i mogę poświadczyć reprezentowaną przez niego wiarygodność oceny - James F Minter, Columbia University, Nowy Jork.
  • IELTS jest przez nas honorowany od 2002 roku i naszym zdaniem jest to wiarygodny test potwierdzający znajomość języka angielskiego. To, co szczególnie nam się podoba, to forma części ustnej testu - Dean Tsantir, University of Minnesota.
  • Atrakcyjnością IELTS jest jego międzynarodowa dostępność. Ma to przełożenie na ilość wniosków aplikacyjnych wpływających od zagranicznych studentów - Daniel J. Bennett, UCLA Director Graduate Admissions.